Các cặp vợ chồng mua đất chung phải cùng đứng tên "sổ đỏ"

  • 18/06/2018 07:10
  • 0 bình luận
  • PV
  • In bài
ANTD.VN - Hỏi: Vợ chồng tôi và vợ chồng anh bạn đang dự định mua chung nhau một mảnh đất có giá trị rất lớn. Thế nhưng vợ tôi hiện đang sống ở nước ngoài. Xin luật sư cho biết, pháp luật quy định thế nào về việc mua chung tài sản và vợ tôi có bắt buộc phải tham gia giao dịch, đồng thời cùng đứng tên trên “sổ đỏ” không?  Hoàng Ngọc Phú (Hà Nội)
Các cặp vợ chồng mua đất chung phải cùng đứng tên "sổ đỏ" ảnh 1

Phải ghi tên cả hai vợ chồng trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trừ trường hợp có thỏa thuận khác (Ảnh minh họa)

Trả lời: 

Về vấn đề bạn nêu trên, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 đã quy định. Cụ thể là Điều 33, quy định về “Tài sản chung của vợ chồng”. Theo đó, “Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng”, Đối chiếu với quy định này thì quyền sử dụng đất mà vợ chồng anh dự định cùng vợ chồng người bạn mua chung là tài sản chung của vợ chồng anh.

Đối với việc đăng ký quyền sử dụng đất là tài sản chung vợ chồng, Điều 34 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 cũng quy định: “Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng phải ghi tên cả hai vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác”.

Luật sư Giang Hồng Thanh (VPLS Giang Thanh; Đ/c: Số 197 phố Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội)

Luật sư Giang Hồng Thanh (VPLS Giang Thanh; Đ/c: Số 197 phố Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội)

Bên cạnh đó, điểm d, khoản 1, Điều 5 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19-5-2014 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hướng dẫn như sau: “Phải thể hiện thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất tại trang 1 của Giấy chứng nhận. Trường hợp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của hai vợ chồng thì ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân, địa chỉ thường trú của cả vợ và chồng như quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này”. 

Như vậy, mảnh đất mà vợ chồng anh định mua cùng vợ chồng người bạn bắt buộc phải ghi tên cả hai vợ chồng anh trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trừ trường hợp vợ chồng anh có thỏa thuận khác. Thỏa thuận khác ở đây có thể là vợ anh ủy quyền để một mình anh đứng tên hoặc vợ anh từ chối quyền sử dụng đối với mảnh đất đó… Tóm lại, trong trường hợp này, nếu vợ chồng anh xác định mảnh đất định nhận chuyển nhượng là tài sản chung vợ chồng thì vợ anh bắt buộc phải tham gia vào giao dịch này. Đối với vợ chồng bạn anh cũng tương tự.

Tin cùng chuyên mục