Các bệnh viện của Hà Nội sẽ sớm công nhận kết quả xét nghiệm của nhau

  • 14/08/2019 11:03
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTD.VN - Sở Y tế Hà Nội chuẩn bị kiểm tra, giám sát việc tự đánh giá chất lượng phòng xét nghiệm của các bệnh viện trực thuộc, trên cơ sở đó sẽ báo cáo Bộ Y tế để thực hiện việc liên thông kết quả xét nghiệm giữa các bệnh viện theo lộ trình.
Các bệnh viện sẽ chuẩn hóa phòng xét nghiệm để sớm công nhận kết quả xét nghiệm của nhau

Các bệnh viện sẽ chuẩn hóa phòng xét nghiệm để sớm công nhận kết quả xét nghiệm của nhau

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành văn bản số 3244/SYT-NVY đề nghị các đơn vị y tế trực thuộc về việc tự đánh giá và công khai chất lượng xét nghiệm của phòng xét nghiệm, từ đó tiến tới liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm của nhau.

Đồng thời, Sở Y tế Hà Nội cũng đã có quyết định thành lập đoàn đánh giá và công khai mức chất lượng xét nghiệm của phòng xét nghiệm. Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện, đơn vị trong ngành nghiêm túc thực hiện các giải pháp để chuẩn hóa chất lượng kết quả xét nghiệm giữa các khoa xét nghiệm trong mỗi bệnh viện.

Sở Y tế giao nhiệm vụ cho Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn là đầu ngành xét nghiệm hướng dẫn các đơn vị triển khai để thực hiện tự đánh giá và công khai mức chất lượng của phòng xét nghiệm.

Sở Y tế sẽ kiểm tra, giám sát việc thực hiện tự đánh giá của các đơn vị theo quy định. Sau khi có kết quả tự đánh giá của các đơn vị, Sở Y tế sẽ báo cáo Bộ Y tế để thực hiện việc liên thông kết quả xét nghiệm giữa các cơ sở y tế theo lộ trình.

Tin cùng chuyên mục