Cả nước giảm hơn 67.000 biên chế trong giai đoạn 2015-2020

  • 28/12/2020 16:53
  • 0 bình luận
  • Phạm Phương
  • In bài
ANTD.VN - Theo Bộ Nội vụ, thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP trong giai đoạn năm 2015 - 2020, cả nước đã giảm được 67.218 người.
Cả nước giảm hơn 67.000 biên chế trong giai đoạn 2015-2020 ảnh 1

Số lượng biên chế đã giảm vượt mục tiêu tối thiểu 10%

Bộ Nội vụ vừa có dự thảo báo cáo về công tác giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 ngành Nội vụ.

Theo đó, về tổ chức bộ máy và biên chế, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2021 là 247.344 biên chế, giảm 27.504 biên chế (tương ứng giảm 10,01% so với năm 2015), vượt mục tiêu giảm tối thiểu 10% theo Nghị quyết của Đảng.

Biên chế sự nghiệp năm 2021 là 1.783.174 người, giảm 242.703 biên chế (tương ứng giảm 11,98% so với năm 2015), vượt mục tiêu giảm tối thiểu 10% theo Nghị quyết của Đảng. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố: 1.031.851 người, giảm 147.290 người (tương ứng 12,49% so với năm 2015).

Về kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP trong giai đoạn năm 2015 - 2020 là 67.218 người.

Trong đó, 4.965 người thuộc khối các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và 62.253 người thuộc khối các cơ quan, tổ chức ở địa phương; theo chính sách tinh giản biên chế: 54.899 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi, 12.172 người hưởng chính sách thôi việc ngay, 67 người hưởng chính sách thôi việc sau khi đi học nghề và 80 người hưởng chính sách do chuyển sang tổ chức khác.

Cũng theo báo cáo của Bộ Nội vụ, giai đoạn 2016 - 2020, việc tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp tiếp tục được kiện toàn, sắp xếp tinh gọn nhất là đầu mối bên trong của các tổ chức, cơ quan, đơn vị; việc đẩy mạnh phân cấp cho các bộ, ngành và địa phương bước đầu đạt được kết quả tích cực; chính sách tinh giản biên chế vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đảng.

Bên cạnh đó, công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ có nhiều đổi mới, đạt kết quả tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới; công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thôn, tổ dân phố bảo đảm đúng theo yêu cầu của Trung ương.

Cụ thể, giai đoạn 2019-2021 Bộ Nội vụ đã thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại 45 tỉnh, thành phố. Kết quả ở cấp huyện giảm 08/713 đơn vị còn 705 đơn vị hành chính; cấp xã giảm 557/11.160 đơn vị còn 10.603 đơn vị hành chính; sắp xếp thôn, tổ dân phố tổng số 98.455 thôn, tổ dân phố, giảm 38.369 tổ chức so với năm 2015.

Tin cùng chuyên mục