Bộ trưởng, lãnh đạo địa phương chịu trách nhiệm tái cơ cấu doanh nghiệp

  • 27/03/2015 07:01
  • 0 bình luận
  • Thư Kỳ
  • In bài

ANTĐ - Chiều 26-3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chủ trì cuộc họp giao ban của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhằm đánh giá tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước trong quý I năm nay. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận xét, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước trong năm 2014 cũng như 3 tháng đầu năm 2015 đạt kết quả tích cực, đúng hướng, thể hiện ở việc cổ phần hóa và thoái vốn đầu tư ngoài ngành đạt kế hoạch đề ra. Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp được nâng cao, thể hiện ở tổng tài sản của các doanh nghiệp Nhà nước vẫn tăng lên, đạt 3,2 triệu tỷ đồng, vốn Nhà nước cũng được bảo toàn và tăng lên 1,2 triệu tỷ đồng. Doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động đều tăng. Đặc biệt, cổ phần hóa đã tạo ra những doanh nghiệp mới, đa sở hữu, thu hút được vốn đầu tư ngoài xã hội, từ đó góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, nhất là thị trường vốn và thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng cho rằng tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế mà lớn nhất là hiệu quả chưa tương xứng với tiềm năng, nguồn lực về tài sản và vốn; một số doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả và thua lỗ; năng suất lao động thấp. Việc tiến hành cổ phần hóa còn chậm và vẫn còn nhiều doanh nghiệp Nhà nước không cần giữ cổ phần chi phối hoặc không cần nắm giữ cổ phần. 

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu: “Phấn đấu trong 9 tháng còn lại của năm 2015 phải hoàn thành cổ phần hóa 289 doanh nghiệp Nhà nước theo kế hoạch”. Thủ tướng nêu rõ, từng Bộ trưởng, lãnh đạo các địa phương, lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước phải nêu cao trách nhiệm, quyết tâm thực hiện cho được mục tiêu này. 

Theo kế hoạch năm 2015, cả nước cần phải hoàn thành cổ phần hóa 289 doanh nghiệp Nhà nước. Tất cả các doanh nghiệp này đều đã thành lập ban chỉ đạo, trong đó trên 200 doanh nghiệp đang tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp, 81 doanh nghiệp đã có quyết định công bố giá trị doanh nghiệp và 29 doanh nghiệp đã cổ phần hóa. 

Tin cùng chuyên mục