Bộ trưởng Bộ Công thương tiếp thu, giải trình ý kiến của Đại biểu Quốc hội

  • 31/05/2019 16:07
  • 0 bình luận
  • Quang Trường
  • In bài
ANTD.VN -  Chiều nay (31-5), sau phần thảo luận tại hội trường, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã giải trình ý kiến của Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh Bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh giải trình ý kiến của ĐBQH về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh Bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh giải trình ý kiến của ĐBQH về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh Bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, đây là 2 bộ luật có tính chuyên môn rất sâu. Sau khi có Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Dự thảo Luật đã được trình lên Quốc hội và đặc biệt, trong phiên thảo luận tổ thực hiện vào ngày 20-5-2019 đã có rất nhiều ý kiến của các ĐBQH đóng góp và bổ sung cho dự thảo sửa đổi của 2 bộ luật này.

Theo Bộ trưởng Bộ Công thương, quan điểm của Ban soạn thảo là tiếp thu nghiêm túc ý kiến đóng góp của các ĐBQH và sẽ hoàn thiện, chỉnh sửa để 2 dự án luật này được thông qua tại kỳ họp với chất lượng đáp ứng được yêu cầu và đảm bảo cho sự khả thi, cũng như trong quá trình thực thi sau này khi luật được thông qua.

“Ban soạn thảo đã rà soát rất cẩn trọng các bộ luật cũng như nội dung của luật có liên quan, đối chiếu so sánh với các quy định trong Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và cả trong khuôn khổ hội nhập mà Việt Nam đã tham gia, kể cả Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh châu Âu sắp ký kết”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.

Thay mặt Ban soạn thảo, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết các ý kiến liên quan tới một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, sẽ do Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng giải trình, liên quan tới Luật Sở hữu trí tuệ sẽ do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ - Chu Ngọc Anh giải trình.

Tin cùng chuyên mục