Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc công an cấp tỉnh tiếp dân ít nhất 1 ngày/tháng

  • 11/12/2020 11:29
  • 0 bình luận
  • H.L
  • In bài

ANTD.VN - Dự thảo Thông tư về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong CAND của Bộ Công an đang được đưa ra lấy ý kiến. Theo Dự thảo, Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc công an cấp tỉnh định kỳ tiếp công dân mỗi tháng ít nhất 1 ngày…

Về hình thức tiếp công dân, Dự thảo nêu rõ, Bộ trưởng Bộ Công an định kỳ tiếp công dân mỗi tháng ít nhất 1 ngày tại địa điểm tiếp công dân của Bộ Công an (thời gian cụ thể do Thanh tra Bộ thống nhất với Văn phòng Bộ báo cáo Bộ trưởng quyết định);

Thủ trưởng đơn vị thuộc cơ quan Bộ nơi có tổ chức thanh tra; Giám đốc Công an cấp tỉnh định kỳ tiếp công dân mỗi tháng ít nhất 1 ngày tại địa điểm tiếp công dân của đơn vị, địa phương mình.

Thủ trưởng đơn vị thuộc cơ quan Bộ nơi không có tổ chức thanh tra, đơn vị thuộc Công an cấp tỉnh (có trụ sở độc lập); Trưởng Công an cấp huyện định kỳ tiếp công dân mỗi tháng ít nhất 2 ngày. Trưởng Công an cấp xã định kỳ tiếp công dân mỗi tuần ít nhất 1 ngày.

Ngoài việc tiếp công dân định kỳ, Thủ trưởng Công an các cấp phải tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp:

Vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau;

Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể xảy ra hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến an ninh, trật tự hoặc gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân; xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe công dân…

Khi có nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung tại địa điểm tiếp công dân thì cán bộ tiếp công dân yêu cầu những người này cử đại diện để trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với cán bộ tiếp công dân (người đại diện).

Người đại diện phải là người khiếu nại, người tố cáo, người kiến nghị, người phản ánh. Việc cử người đại diện phải thể hiện bằng văn bản có chữ ký của tất cả những người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Về nguyên tắc tiếp công dân, theo Dự thảo, việc tiếp công dân phải được tiến hành tại địa điểm tiếp công dân của công an các cấp có thẩm quyền, bảo đảm công khai, dân chủ, kịp thời; thủ tục đơn giản, thuận tiện; giữ bí mật và bảo đảm an toàn cho người tố cáo theo quy định của pháp luật.

Bộ Công an bố trí địa điểm tiếp công dân tại Hà Nội, bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện như: Thiết bị ghi âm, ghi hình, máy tính, máy in, điện thoại, bàn, ghế, sổ, sách và các điều kiện cần thiết khác phục vụ cho việc tiếp công dân, có lực lượng Cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.

Công an cấp tỉnh bố trí địa điểm tiếp công dân, bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện cần thiết theo quy định tại khoản 1 Điều này để phục vụ việc tiếp công dân…

Các cơ quan, đơn vị Công an có trụ sở độc lập phải bố trí địa điểm tiếp công dân, bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện cần thiết phục vụ việc tiếp công dân theo quy định.

Tin cùng chuyên mục