Bố trí phương tiện kiểm tra nhanh thực phẩm tại chợ

  • 25/07/2017 07:09
  • 0 bình luận
  • Minh Hiển
  • In bài
ANTD.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) yêu cầu Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các bộ liên quan khẩn trương xây dựng hệ thống thông tin hỏi - đáp về ATTP; đồng thời, có văn bản chỉ đạo thực hiện việc bố trí phương tiện kiểm tra nhanh thực phẩm tại các chợ, trung tâm thương mại.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị, trong tháng 7-2017 trình Chính phủ ban hành văn bản phân công nhiệm vụ cho các bộ, ngành thực hiện Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21-6-2017 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về ATTP giai đoạn 2016 - 2020; chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ trong tháng 7-2017 trình Chính phủ có văn bản chỉ đạo việc bố trí cán bộ xã theo dõi công tác ATTP. 

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Văn phòng Chính phủ cùng các bộ: Y tế, NN&PTNT, Công Thương thống nhất phương án kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh ATTP bảo đảm hoạt động thực chất, hiệu quả; trong đó phải đổi mới cách thức làm việc, nhất là đối với bộ phận tổng hợp giúp việc Ban Chỉ đạo, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7-2017. 

Tin cùng chuyên mục