Bộ TN-MT lấy ý kiến nhận chìm bùn thải Vĩnh Tân 3, Bộ Nông nghiệp nói gì?

  • 08/06/2018 10:45
  • 0 bình luận
  • Tuyết Nhung
  • In bài
ANTD.VN - Bộ NN&PTNT vừa có văn bản trả lời Bộ TN&MT liên quan đến vị trí nhận chìm bùn thải của nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 3 xuống biển thuộc tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, Bộ NN&PTNT đã nhận được Công văn số 2161/BTNMT-TCMT ngày 27-4-2018 của Bộ TN-MT  về việc xin ý kiến đối với vị trí nhận chìm bùn thải xuống biển Vĩnh Tân, Bình Thuận, của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3.

Bộ NN&PTNT cho rằng, văn bản số 925/UBND-KTN ngày 19-3-2014 của UBND tỉnh Bình Thuận về phương án và vị trí đổ vật liệu nạo vét ngoài khơi của cảng Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3 (Tuy Phong, Bình Thuận) được ban hành trước thời điểm Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 80/2015/QH 13 và Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15-5-2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được ban hành và có hiệu lực. Bởi vậy, văn bản này không còn phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật về nhận chìm ở biển.

Sau nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1, nhà máy Vĩnh Tân 3 lại xin nhận chìm bùn thải xuống biển Bình Thuận

Sau nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1, nhà máy Vĩnh Tân 3 lại xin nhận chìm bùn thải xuống biển Bình Thuận

Trong khi đó, điều 60 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đã quy định rõ thẩm quyền cấp Giấy phép nhận chìm ở biển. Bộ NN&PTNT đề nghị thực hiện đúng quy định của pháp luật về nhận chìm ở biển.

“Điểm b khoản 1 Điều 49 Nghị định 40/2016/NĐ-CP đã quy định tổ chức, cá nhân được xem xét cấp Giấy phép nhận chìm ở biển khi đáp ứng điều kiện: có phương án nhận chìm bảo đảm yêu cầu quy định. Do đó, trách nhiệm lập phương án nhận chìm ở biển là của chủ dự án. Bộ NN&PTNT  không có trách nhiệm phải chỉ rõ vị trí nhận chìm cho các dự án xin cấp phép nhận chìm ở biển,” lãnh đạo Bộ NN&PTNT bày tỏ quan điểm tại văn bản trả lời Bộ TN&MT.

Ngoài ra, Bộ NN&PTNT cũng lưu ý, tại Khoản 4 Điều 56 Nghị định 40/2016/NĐ-CP quy định cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép nhận chìm ở biển khi xem xét nội dung thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép nhận chìm ở biển thì phải xem xét tính phù hợp của phương án nhận chìm để đảm bảo yêu cầu quy định.

Hơn nữa, văn bản số 925/UBND-KTN của UBND tỉnh Bình Thuận đã nêu rõ: Trường hợp vật liệu nạo vét không thể san lấp hoặc không có phương án nào khác để giải quyết mới tính đến phương án đổ thải ra biển.

Vì vậy, chủ đầu tư dự án cần phải xem xét, bổ sung các phương án, lựa chọn khác trước khi xem xét phương án nhận chìm ở biển là phương án cuối cùng.

Theo Bộ NN&PTNT, vị trí nhận chìm bùn thải của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3 là không đảm bảo yêu cầu quy định. Vì vị trí này  có khoảng cách quá gần Khu bảo tồn biển Hòn Cau, có thể gây tác động xấu đến môi trường, hệ sinh thái biển ở khu vực này, đặc biệt là với Khu bảo tồn biển Hòn Cau, và các cơ sở sản xuất giống thủy sản.

Được biết, theo văn bản tham vấn ý kiến của Bộ TN&MT gửi các bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh Bình Thuận, để đáp ứng cho tàu trọng tải 100.000DWT vào cảng, chủ đầu tư sẽ tiến hành nạo vét, vật chất khu trước bến cảng, với diện tích 5,4ha, tổng khối lượng vật chất nạo vét phát sinh khoảng 962.353m3 vật chất nạo vét. Khu vực nhiệt điện Vĩnh Tân 3 xin nhấn chìm rộng khoảng 300ha, cách ranh giới khu bảo tồn Hòn Cau và bãi cạn Breda 6km, cách vùng đệm 9km về hướng Tây.

Cũng trong  ngày 27-4-2018, Bộ TN-MT cũng đã có công văn số 2161/BTNMT-TCMT  gửi UBND tỉnh Bình Thuận về việc ý kiến đối với vị trí nhận chìm ở biển của Dự án.

Năm 2017, việc nhận chìm 1 triệu m3 bùn thải của nhiệt điện Vĩnh Tân 1 xuống biển Bình Thuận, cách Khu bảo tồn Hòn Cau 9km cũng đã bị phản đối gay gắt, Bộ TN-MT cũng đã phải dừng dự án này.

Tin cùng chuyên mục