Bộ Tài chính yêu cầu xóa bỏ cơ chế xin - cho

  • 03/01/2017 10:41
  • 0 bình luận
  • Thái Nguyên
  • In bài
ANTD.VN - Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc về việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2017.

Cụ thể, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ triển khai quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chủ trương, quy định của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phòng chống tham nhũng...

Đồng thời, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ theo chức năng nhiệm vụ quản lý Nhà nước được phân công có trách nhiệm quán triệt và thực hiện nghiêm các nội dung, yêu cầu về phòng chống tham nhũng, lãng phí, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra kiểm soát, xóa bỏ cơ chế xin - cho, trong công tác tham mưu, xây dựng, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Tin cùng chuyên mục

Liên kết hữu ích