Bộ Tài chính muốn giảm ít nhất 2 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

  • 26/04/2018 16:39
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Bộ Tài chính đề xuất giảm số lượng phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế còn tối đa 4 người, tức là giảm ít nhất 2 người so với hiện nay. 

Bộ Tài chính vừa có tờ trình Chính phủ về việc ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế.

Theo đó, về Bộ Tài chính đề xuất cơ cấu lại và đổi tên một số Vụ, đồng thời giảm số lượng Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế từ 6 như hiện hành xuống còn tối đa 4 người.

Cụ thể, về số lượng cấp phó của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính cho biết,  Luật tổ chức Chính phủ quy định số lượng cấp phó của người đứng đầu Tổng cục không quá 4 người. Do đó, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ sửa dự thảo Quyết định, quy định Tổng cục Thuế có Tổng cục trưởng và không quá bốn Phó Tổng cục trưởng.

Như vậy, nếu quyết định có hiệu lực thì số lượng phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế sẽ giảm ít nhất 2 người so với hiện nay. Hiện Tổng cục Thuế có 6 Phó Tổng cục trưởng gồm ông Trần Văn Phu, ông Cao Anh Tuấn, ông Nguyễn Đại Trí, ông Phi Vân Tuấn, ông Đặng Ngọc Minh và ông Nguyễn Thế Mạnh.

Bộ Tài chính muốn giảm ít nhất 2 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

Đối với cơ quan thuế ở địa phương, Bộ Tài chính đề xuất giữ nguyên cơ cấu như hiện nay. Đối với tổ chức Chi cục thuế trực thuộc Cục Thuế cấp tỉnh, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức, sắp xếp lại theo hướng thu gọn các Chi cục có quy mô nhỏ để hình thành Chi cục theo khu vực (không theo đơn vị hành chính).

Trước đó, người đứng đầu Bộ Tài chính cho biết, theo kế hoạch trong năm 2018 sẽ sắp xếp từ 327 chi cục thuế các quận, huyện, thị xã thành 154 chi cục, giảm 173 chi cục. Năm 2019 sắp xếp 53 chi cục quận, huyện, thị xã thành còn 25 chi cục, giảm 28 chi cục. Năm 2020, sắp xếp 168 chi cục còn 90 chi cục.

Cùng với sắp xếp lại bộ máy tổ chức, Bộ Tài chính cũng đề xuất tổ chức lại và đổi tên Vụ Quản lý thuế thu nhập cá nhân thành Vụ Quản lý thuế Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Hộ kinh doanh, cá nhân. Tổ chức lại và đổi tên Vụ Thanh tra thành Vụ Thanh tra - Kiểm tra thuế. Cùng với đó, nhiệm vụ của các Vụ này cũng được điều chỉnh, bổ sung phù hợp.

Như vậy, sau khi tổ chức lại và chuyển đổi mô hình một số Vụ/cục cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế giữ nguyên về số lượng các đơn vị thuộc Tổng cục như hiện nay gồm 17 đơn vị.

Tin cùng chuyên mục