Xe+

Bộ Tài chính lấy ý kiến về 2 phương án khoán xe công đối với chức danh lãnh đạo

  • 14/07/2017 16:47
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Khoán gọn căn cứ khoảng cách đưa đón, tần suất, khoảng cách đi công tác và đơn giá dịch vụ vận chuyển hoặc thanh toán theo km thực tế và đơn giá dịch vụ của phương tiện vận tải tương đương trên thị trường là 2 phương án mà Bộ Tài chính đưa ra xin ý kiến.

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô để lấy ý kiến rộng rãi.

Theo dự thảo, để đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả hơn trong việc sử dụng tài sản công, các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên đang có xe đưa đón sẽ khoán kinh phí từ nơi ở đến nơi làm việc. Những cán bộ này khi đi công tác sẽ được bố trí xe phục vụ chung hoặc nhận khoán kinh phí, thuê xe dịch vụ.

Đối tượng thực hiện khoán kinh phí gồm Thứ trưởng, Tổng cục trưởng và các chức danh tương đương ở Trung ương; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các Tập đoàn kinh tế do Thủ tướng quyết định thành lập.

Các chức danh có thể được lựa chọn 2 phương thức khoán xe công

Các chức danh có thể được lựa chọn 2 phương thức khoán xe công

Mức khoán kinh phí sẽ do đơn vị công tác của các chức danh nêu trên quyết định theo một trong 2 phương án.

Phương án 1 là khoán gọn. Căn cứ khoảng cách đưa đón, tần suất, khoảng cách đi công tác và đơn giá dịch vụ vận chuyển của phương tiện tương đương trên thị trường tại địa phương để xác định mức khoán cụ thể cho các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe.

Phương án 2 là thanh toán theo km thực tế và đơn giá dịch vụ của phương tiện vận tải tương đương trên thị trường.

Nguyên tắc khoán kinh phí sử dụng xe được Bộ Tài chính đưa ra là tổng chi phí cho sử dụng xe không cao hơn chi phí sử dụng xe của năm trước liền kề (khi chưa áp dụng khoán). Đồng thời, việc khoán kinh phí sử dụng xe phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả hơn việc trang bị ô tô.

Trường hợp tất cả chức danh có tiêu chuẩn sử dụng ô tô áp dụng khoán kinh phí thì cơ quan, đơn vị đó không trang bị ô tô. Trường hợp đã trang bị thì phải sắp xếp lại số xe hiện có và xử lý theo quy định.

Dự thảo Nghị định cũng đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 giảm 30 - 50% số lượng ô tô phục vụ công tác chung đang được trang bị cho các Bộ, ngành, địa phương (trừ các đơn vị thuộc địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn).

Để đạt được mục tiêu này, định mức sử dụng xe của các Cục, Vụ thuộc Bộ phải giảm so với quy định hiện hành, từ 2 xe xuống còn 1 xe với đơn vị có biên chế từ 50 người trở lên, và 2 đơn vị 1 xe với đơn vị có biên chế dưới 50 người.

Các Cục, Vụ thuộc Tổng cục cũng có định mức xe thống nhất. Theo đó, văn phòng Tổng cục giữ quy định hiện hành là được trang bị tối đa 2 xe mỗi đơn vị. Vụ thuộc Tổng cục giảm so với quy định hiện hành từ 2 đơn vị 1 xe xuống thành 3 đơn vị 1 xe (biên chế dưới 50 người).

Về vấn đề thanh lý xe công, xe ô tô được thanh lý khi đáp ứng một trong các điều kiện như: Đã sử dụng vượt hết thời hạn sử dụng theo chế độ quy định hoặc sử dụng ít nhất 250.000 km (đối với địa bàn miền núi, vùng hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn là 200.000 km). Trường hợp xe ô tô đã đáp ứng các điều kiện này, nhưng vẫn còn sử dụng được thì tiếp tục sử dụng để đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Chưa hết thời hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa không hiệu quả theo kiểm định của cơ quan có chức năng...

Tin cùng chuyên mục