Bộ Tài chính được giao nghiên cứu thu lệ phí hộ chiếu điện tử

  • 18/03/2010 06:17
  • 0 bình luận
  • Hùng Anh
  • In bài
(ANTĐ) - Bộ Tài chính cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan nghiên cứu việc thu và sử dụng nguồn thu lệ phí hộ chiếu của Đề án Quốc gia “Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam”.

Bộ Tài chính được giao nghiên cứu thu lệ phí hộ chiếu điện tử

(ANTĐ) - Bộ Tài chính cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan nghiên cứu việc thu và sử dụng nguồn thu lệ phí hộ chiếu của Đề án Quốc gia “Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã thống nhất đề xuất của Bộ Công an về việc chỉ có một Trung tâm Phát hành khóa và chữ ký số quốc gia đặt tại Bộ Công an, các cơ quan liên quan cùng khai thác thông tin của Trung tâm này. Đề án Quốc gia “Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam” sẽ bắt đầu được Bộ Công an thực hiện từ năm 2011. Theo Dự thảo Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin, đến năm 2015, 100% hộ chiếu được cấp cho công dân Việt Nam phục vụ công tác xuất, nhập cảnh sẽ là hộ chiếu điện tử.

Hùng Anh

Tin cùng chuyên mục