Bộ Tài chính đề nghị doanh nghiệp giảm giá bán sữa

  • 07/11/2014 18:17
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài
ANTĐ - Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các công ty tiết giảm các khoản chi phí (quảng cáo, tiếp thị) để giảm giá bán và kịp thời giảm giá bán khi các khoản chi phí trong cơ cấu giá như nguyên liệu, chi phí nhập khẩu giảm.

Bộ Tài chính đề nghị doanh nghiệp giảm giá bán sữa ảnh 1

Bộ Tài chính đề nghị doanh nghiệp tiết giảm chi phí để giảm giá bán

Theo đại diện Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) đến hết ngày 30-11, các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi sẽ không phải thực hiện đăng ký giá và chuyển sang thực hiện kê khai giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Vì vậy, để tiếp tục triển khai công tác bình ổn giá và để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện biện pháp bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi sau 6 tháng thực hiện, Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính thực hiện sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện công tác bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn từ ngày 1-6 đến khi kết thúc thực hiện đăng ký giá (ngày 30-11-2014).

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện việc kê khai giá theo quy trình, biểu mẫu theo quy định. Sau khi các tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá theo quy định, Sở Tài chính rà soát, kiểm tra hồ sơ kê khai giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn.

Thực hiện việc kê khai giá bán buôn và bán lẻ theo quy định nhưng không cao hơn giá tối đa đã đăng ký tại Sở Tài chính và Phòng Tài chính quận, huyện tại địa phương. 

Bộ Tài chính, đề nghị các công ty tiết giảm các khoản chi phí (quảng cáo, tiếp thị) để giảm giá bán và kịp thời giảm giá bán khi các khoản chi phí trong có cấu giá như nguyên liệu, chi phí nhập khẩu giảm.

Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện biện pháp giá tối đa đối với sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định tại Quyết định 1079/QĐ-BTC và Công văn 6544/CQLG-NLTS.

Tiếp tục tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ, đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá của các tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn. 

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá và công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Tin cùng chuyên mục