kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27-7-1947/27-7-2012):

Bổ sung nhiều ưu đãi với người có công

  • 26/07/2012 23:25
  • 0 bình luận
  • Phương Mai
  • In bài
ANTĐ - Ngày 26-7, Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày, trước kia không được hưởng trợ cấp một lần, nay chuyển sang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Ngày 26-7, Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.  Theo đó, người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày, trước kia không được hưởng trợ cấp một lần, nay chuyển sang hưởng trợ cấp hàng tháng. Pháp lệnh cũng bổ sung quy định về trợ cấp người phục vụ đối với mẹ Việt Nam Anh hùng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên… 2 nội dung này sẽ có hiệu lực từ 1-9-2012. 

Pháp lệnh cũng bổ sung một số đối tượng được hưởng chế độ điều dưỡng. Ước tính sẽ có thêm 400.000 người (cha mẹ đẻ có một con duy nhất là liệt sỹ; cha mẹ đẻ có hai con là liệt sỹ trở lên; các đối tượng được điều dưỡng luân phiên từ 5 năm/lần xuống 2 năm/lần) được hưởng chế độ này. Pháp lệnh cũng quy định 3 mức trợ cấp tiền tuất hàng tháng với thân nhân của 1 liệt sỹ, thân nhân của 2 liệt sỹ và thân nhân của 3 liệt sỹ trở lên. Nếu các thân nhân này là người không có nơi nương tựa, có điều kiện sống khó khăn thì hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng. Các nội dung này có hiệu lực từ 1-1-2013.

Tin cùng chuyên mục