Bổ sung nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng trong quản lý nợ công

  • 03/11/2017 15:41
  • 0 bình luận
  • Băng Tâm
  • In bài
ANTD.VN - Chiều 3-11, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi).

Theo báo cáo, có ý kiến đề nghị rà soát thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chủ tịch nước đã được quy định trong các luật có liên quan để không quy định ở luật này hoặc nếu quy định thì chỉ thể hiện các nội dung liên quan trực tiếp đến nợ công. 

Tiếp thu ý kiến đại biểu, UBTVQH đã rà soát, chỉnh lý theo hướng chỉ quy định những nội dung liên quan trực tiếp đến quản lý nợ công, không quy định lại thẩm quyền của Quốc hội, UBTVQH, Chủ tịch nước đã được thể hiện ở các văn bản pháp luật khác nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật. 

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo giải trình

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo giải trình

Có ý kiến đề nghị thể hiện rõ hơn một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; bổ sung nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến quản lý nợ công.

"Tiếp thu ý kiến này, UBTVQH đã rà soát, sắp xếp lại các nội dung liên quan đến thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm phù hợp với Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Ngân sách nhà nước, bổ sung một số nội dung liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ như trình UBTVQH quyết định việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc; quyết định danh mục chương trình, dự án ưu tiên cấp bảo lãnh Chính phủ giai đoạn 5 năm, hạn mức bảo lãnh Chính phủ và hạn mức vay về cho vay lại hàng năm; Thủ tướng Chính phủ quyết định cấp bảo lãnh, vay về cho vay lại đối với từng chương trình dự án cụ thể", Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Đức Hải nói.

Về đề nghị xác định cụ thể trần nợ công, nợ Chính phủ; bổ sung tiêu chí, phương pháp để tính các chỉ tiêu an toàn nợ công/GDP, nợ của Chính phủ/GDP, báo cáo cho hay: Dự thảo luật quy định mức trần nợ công so với GDP, nợ của Chính phủ/GDP là các chỉ tiêu nằm trong hệ thống các chỉ tiêu an toàn về nợ công do Quốc hội quyết định, không quy định mức trần của các chỉ tiêu này trong Luật. Các chỉ tiêu này được thể hiện trong Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch tài chính trung hạn và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm. 

"Quy định này một mặt bảo đảm xác lập đầy đủ căn cứ pháp lý cho quá trình thực hiện, mặt khác vẫn bảo đảm tính linh hoạt trong điều hành kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội từng thời kỳ", báo cáo nhấn mạnh.

Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) gồm 10 chương, 63 điều, quy định về quản lý nợ công, bao gồm hoạt động vay, sử dụng vốn vay, trả nợ và nghiệp vụ quản lý nợ công. Tại kỳ họp trước, Quốc hội đã thảo luận tại tổ và hội trường về nội dung luật và tiếp tục thảo luận hội trường ở kỳ họp này.

Dự kiến ngày 23-11 tới, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua dự án luật.

Tin cùng chuyên mục