Bộ Nông nghiệp phê bình 9 chủ đầu tư có tiền mà không "tiêu" được

  • 01/11/2020 08:51
  • 0 bình luận
  • Tuyết Nhung
  • In bài
ANTD.VN - Bộ NN&PTNT phê bình người đứng đầu và tập thể lãnh đạo của 9 chủ đầu tư yếu kém do triển khai chậm các dự án, hợp phần dự án trong 9 tháng đầu năm.

Bộ NN&PTNT vừa có công văn đánh giá kết quả giải ngân 9 tháng đầu năm cho 136 chủ đầu tư.

Trong đó Bộ tuyên dương cá nhân giám đốc, tập thể lãnh đạo của 14 chủ đầu tư và phê bình cá nhân người đứng đầu và tập thể của 9 chủ đầu tư.

Theo Bộ NN&PTNT, giải ngân 9 tháng đầu năm vốn kế hoạch năm 2020 các dự án của Bộ là 8.430 tỷ đồng, đạt 60,3% vốn kế hoạch năm đã giao cho các dự án.

Căn cứ vào tình hình thực hiện và kết quả giải ngân của 136 chủ đầu tư, Bộ NNPTNT tuyên dương cá nhân giám đốc, tập thể lãnh đạo của 14 chủ đầu tư, trong đó dự án vốn trái phiếu Chính phủ có 8 đơn vị và dự án vốn ngân sách tập trung có 6 đơn vị có tỷ trọng giải ngân lớn.

Bộ NN&PTNT sẽ xem xét khen thưởng 8 đơn vị (vốn trái phiếu Chính phủ) trong tổng kết phong trào thi đua "Xây dựng công trình thủy lợi đảm bảo chất lượng, vượt tiến độ thi công".

Cùng với đó, Bộ NN&PTNT phê bình người đứng đầu và tập thể lãnh đạo của 9 chủ đầu tư yếu kém do triển khai dự án, hợp phần dự án trong 9 tháng đầu năm chậm, kết quả giải ngân rất thấp mặc dù đã được các Cục, Vụ và Bộ tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền.

Bộ Nông nghiệp phê bình 9 chủ đầu tư có tiền mà không "tiêu" được ảnh 1

Dự án hồ Cánh Tạng ở Hòa Bình có tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng

Trong số 9 dự án này, đối với dự án vốn trái phiếu Chính phủ, có 4 đơn vị có vốn lớn nhưng giải ngân dưới 40% hoặc không đạt cam kết, gồm: Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Giao thông và NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk – hợp phần đền bù, giải phóng mặt bằng hồ Krông Pách;

Ban QLDA Đầu tư các công trình NN&PTNT tỉnh Đắk Nông – hồ Nam Xuân; Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8; Ban QLDA tỉnh Hòa Bình – được ủy thác phần xây lắp của giải phóng mặt bằng hồ Cánh Tạng.

Đối với dự án vốn ngân sách tập trung, có 3 đơn vị vốn lớn nhưng giải ngân không đạt 40%, không đạt cam kết hoặc chưa giải ngân, gồm: Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản – Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản; Cục Kiểm ngư - Trạm kiểm ngư Phú Quốc; Sở NN&PTNT Bến Tre - Hạ tầng nuôi trồng thủy sản tập trung Bình Đại, Bến Tre.

Đối với dự án ODA, có 2 đơn vị giải ngân thấp dưới 40%, chậm trễ làm thủ tục rút vốn với Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính), gồm: Ban QLDA Nông nghiệp - CPO Nông nghiệp; Ban QLDA Lâm nghiệp - CPO Lâm nghiệp.

Đối với 3 chủ đầu tư yếu kém là đơn vị thuộc UBND tỉnh (Đắk Lắk, Đắk Nông, Bến Tre), Bộ NN&PTNT đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh rà soát năng lực và việc thực thi nhiệm vụ của các đơn vị này, xử lý nghiêm thủ trưởng và tập thể lãnh đạo đơn vị nếu tiếp tục chậm trong triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công hợp phần dự án được giao..

Đồng thời, Bộ NN&PTNT cũng giao Cục Quản lý xây dựng công trình và Vụ Kế hoạch tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện cả năm và phân loại từng chủ đầu tư dự án, báo cáo Bộ trước 10/2/2021.

Những đơn vị không hoàn thành kế hoạch 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2020 thì Bộ xem xét không giao chủ đầu tư trong trung hạn 2021- 2025.

Tin cùng chuyên mục