Bổ nhiệm hai thành viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  • 24/02/2020 14:18
  • 0 bình luận
  • Phạm Phương
  • In bài
ANTD.VN - Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Duy Thăng và Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Quân vừa được bổ nhiệm làm Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng làm Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng làm Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm mới hai Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Thăng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam thay ông Trần Anh Tuấn - Thứ trưởng Nội vụ đã được phân công phụ trách lĩnh vực công tác khác.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Quân - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam thay ông Doãn Mậu Diệp đã nghỉ hưu.

Theo quy định tại Nghị định số 01/2016/NĐ-CP, Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách và thu, chi, quản lý, sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Chỉ đạo xây dựng và thông qua chiến lược phát triển ngành Bảo hiẻm xã hội Việt Nam; kế hoạch dài hạn, 5 năm, hằng năm về thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đề án bảo toàn và tăng trưởng các quỹ bảo hiểm xã hội, BHYT trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thu, chi, quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, BHYT;

Bên cạnh đó, Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội có nhiệm vụ kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để bảo đảm an toàn quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

Tin cùng chuyên mục