Bộ, ngành cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021

  • 25/04/2021 09:26
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
ANTD.VN -  Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) vừa ban hành công văn số 1144/BTTTT-THH về việc đôn đốc các bộ, ngành xây dựng kế hoạch triển khai và hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công (DVC) đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm nay.
Bộ, ngành cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 ảnh 1

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Theo Bộ TT-TT, tính đến hết năm 2020, tỷ lệ DVCTT mức độ 4 trung bình của cả nước là 30,86%, đạt mục tiêu năm 2020.

Tuy nhiên, để phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số trong giai đoạn mới, việc cung cấp DVCTT vẫn là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu. Do đó, Bộ TT-TT đề nghị các bộ, ngành tiếp tục triển khai quyết liệt và có hiệu quả các giải pháp để đạt được mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021.

Đối với các dịch vụ công không đủ điều kiện đưa lên trực tuyến mức độ 4, cần ứng dụng triệt để các giải pháp kỹ thuật nhằm đưa tối đa các hoạt động cung cấp dịch vụ công lên môi trường mạng, từ quá trình nộp, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho đến trả kết quả tới người dân, doanh nghiệp.

Bộ TT-TT cũng đề nghị các bộ, ngành giao Cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin của các bộ, ngành xây dựng kế hoạch triển khai DVCTT mức độ 4, trong đó cần thể hiện rõ các nội dung:

Mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 theo từng tháng;

Danh sách các dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 và danh sách các dịch vụ công không đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 (kèm theo giải thích nguyên nhân không đủ điều kiện) gửi về Bộ TT-TT trước ngày 29-4-2021.

Định kỳ hàng tháng, các bộ, ngành gửi báo cáo triển khai cung cấp DVCTT về Bộ TT-TT qua hệ thống đánh giá mức độ chuyển đổi số tại địa chỉ: https://dti.gov.vn để tổng hợp. Đồng thời, hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và DVCTT (Hệ thống EMC) do Bộ TT-TT xây dựng khi kết nối với cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử cấp bộ sẽ theo dõi thực tế triển khai cung cấp DVCTT của các bộ, ngành.

Tin cùng chuyên mục