• Tranh luận về đề xuất cho phép thảo luận tại Quốc hội tới 22h đêm

    Tranh luận về đề xuất cho phép thảo luận tại Quốc hội tới 22h đêm

    ANTD.VN - Chiều 6-10, cho ý kiến vào việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2- Quốc hội khóa XIV tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị, để đảm bảo cho các ĐBQH được phát biểu nhiều tại nghị trường Quốc hội mỗi kỳ họp, nên kéo dài thời gian làm việc cho các ĐBQH tranh luận hết thì thôi, thậm chí kéo dài đến 21-22h như Quốc hội nhiều nước đã làm.