• Phân tích hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc

    Phân tích hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc

    ANTD.VN - Bạn đọc hỏi: Công ty tôi làm việc có một đối tượng thường xuyên quấy rối tình dục chị em phụ nữ trong công ty. Pháp luật quy định về hành vi này như thế nào? Nguyễn Thanh Hương (Quận Hà Đông, TP Hà Nội)