Bộ LĐ-TB&XH trả lời về đề nghị bổ sung chính sách với thương binh

  • 28/03/2019 16:34
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn gửi Hiệp hội thương binh và người khuyết tật về việc bổ sung đối tượng thương binh và người hưởng chế độ như thương binh vào Luật Người khuyết tật năm 2012.
Hiệp hội thương binh và người khuyết tật đề nghị bổ sung đối tượng thương binh vào Luật Người khuyết tật 2012

Hiệp hội thương binh và người khuyết tật đề nghị bổ sung đối tượng thương binh vào Luật Người khuyết tật 2012

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, Hiệp hội thương binh và người khuyết tật đề nghị bổ sung đối tượng thương binh và người hưởng chế độ như thương binh vào Luật Người khuyết tật năm 2012 hoặc các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này.

Lý giải cơ sở kiến nghị trên, Hiệp hội thương binh và người khuyết tật cho rằng, Pháp lệnh người tàn tật năm 1998 quy định: “Người tàn tật là thương binh, bệnh binh được quy định tại Điều 12 và Điều 13 của Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng được Nhà nước và xã hội tôn vinh, ngoài việc được hưởng chê độ ưu đãi riêng của Nhà nước theo pháp luật, còn được hưởng những quyên lợi trong Luật Người khuyết tật 2010 mà chế độ ưu đãi riêng chưa quy định”. Luật Người khuyết tật 2012 cần kế thừa quy định trên.

Về vấn đề này, Bộ LĐ-TB&XH cho hay, theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng thì thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được hưởng các chế độ ưu đãi bao gồm: Trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng căn cứ vào mức độ suy giảm khả năng lao động và loại thương binh; bảo hiếm y tế; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình căn cứ vào thương tật của từng người và khả năng của Nhà nước; điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần.

Trường hợp thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm; được hưởng chế độ ưu tiên, hỗ trợ học tập, ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm; ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, được miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật; được hỗ trợ về nhà ở.

Trong khi đó, Điều 51 Luật Người khuyết tật quy định “Người khuyết tật đang hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thì không hưởng chính sách quy định tại khoản 1 Điều 44 của Luật này nhưng được hưởng chính sách quy định tại Luật này nếu pháp luật về người có công với cách mạng hoặc pháp luật về bao hiểm xã hội chưa quy định”.

Như vậy, người khuyết tật là thương binh hoặc người đang hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng và phụ cấp ưu đãi người có công hàng tháng thì không được hương trợ cấp xã hội hàng tháng nhưng vẫn được hưởng các chính sách theo quy định của Luật Người khuyết tật nếu pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng chưa quy định. Các quy định trên tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với các mạng, Luật Người khuyết tật đã đảm bảo quyền lợi của đối tượng và tính hệ thống.

Tuy nhiên, Bộ LĐ-TB&XH sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tổng hợp, trình cấp có thẩm quyên xem xét, quyết định trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi Luật Người khuyết tật cho phù hợp.

Tin cùng chuyên mục