Bộ Giao thông mạnh tay cắt giảm 384 điều kiện kinh doanh

  • 18/04/2018 14:28
  • 0 bình luận
  • Ngân Tuyền
  • In bài
ANTD.VN - Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa ký quyết định công bố cắt giảm, đơn giản 384/570 điều kiện kinh doanh, tương đương 67,36%.

Cụ thể, Bộ này sẽ cắt giảm 384 điều kiện trên tổng số 570 điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực GTVT.

Trong đó, lĩnh vực hàng không dẫn đầu với số danh mục cắt giảm, đơn giản lên tới 74,36%, kế đến là đường sắt với 73,08%. Đường bộ đứng thứ ba với số điều kiện cắt giảm, đơn giản tương đương 68,5%.

Kế đó, đường thuỷ là 67,34%, hàng hải 65,08%, lĩnh vực đăng kiểm cơ giới đường bộ 61,43%; kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức và kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm 61,74%.

Bộ GTVT quyết định cắt giảm tới 384 điều kiện kinh doanh

Bộ GTVT quyết định cắt giảm tới 384 điều kiện kinh doanh

Bộ trưởng Bộ GTVT cũng nêu rõ, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT căn cứ vào phương án cắt giảm, đơn giản và kiến nghị thực thi ban hành kèm theo quyết định, nhanh chóng triển khai việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quyết định bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ GTVT năm 2018 để kịp trình Chính phủ ban hành trước ngày 30-10-2018.

Quá trình soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cần tiếp tục nghiên cứu tiếp thu, lấy ý kiến của doanh nghiệp; đảm bảo việc cắt giảm, đơn giản hóa không làm phát sinh thêm các điều kiện gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ GTVT cũng yêu cầu Vụ Pháp chế kiểm tra, giám sát việc thực thi quyết định này, báo cáo kịp thời lãnh đạo bộ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Tin cùng chuyên mục