Xe+

Bộ Giao thông lại muốn đổi tên trạm thu phí BOT thành "trạm thu tiền dịch vụ..."

  • 07/05/2019 19:06
  • 0 bình luận
  • Hải Dương
  • In bài
ANTD.VN -Bộ GTVT đang nghiên cứu lấy ý kiến để đổi tên trạm thu phí BOT thành trạm thu tiền sử dụng dịch vụ đường bộ.

Bộ GTVT đang đưa ra lấy ý kiến Dự thảo Thông tư về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ, để thay thế cho Thông tư 49/2016 về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Theo Dự thảo, trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ là nơi thực hiện việc thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ của phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Trạm thu tiền đường bộ phải xây dựng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn, thiết kế phải được cơ quan nhà nước phê duyệt; áp dụng công nghệ hiện đại theo quy chuẩn, tiêu chuân của Bộ GTVT.

Toàn bộ dữ liệu thu phí tại trạm thu phí phải được kết nối với hệ thống quản lý, giám sát của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trước đó, Bộ GTVT đổi tên trạm thu giá đã bị dư luận phản đối

Trước đó, Bộ GTVT đổi tên trạm thu giá đã bị dư luận phản đối


Dự thảo cũng quy định về công khai thông tin, chế độ báo cáo, lấy ý kiến người dân, cơ quan quản lý, địa phương về vị trí đặt trạm thu phí; quy định phạt do các lỗi của nhà đầu tư; quy định về dừng thu phí do việc bảo trì dự án chưa đảm bảo...

Trước đó, đầu năm 2018, cụm từ “trạm thu giá” được Bộ GTVT sử dụng để thay cho tên gọi “trạm thu phí”, nhưng đã bị dư luận phản đối.

Nhiều ý kiến cho rằng, “trạm thu giá” không có nghĩa và không cần thiết. Sau đó, Bộ GTVT lại đổi lại thành “trạm thu phí”, nay lại muốn đổi thành “trạm thu tiền dịch vụ...”.

Tin cùng chuyên mục