Bộ Giáo dục và Đào tạo "gỡ khó" vụ học sinh Học viện Múa Việt Nam không có Bằng tốt nghiệp

  • 02/04/2021 09:40
  • 0 bình luận
  • Thanh Xuân
  • In bài
ANTD.VN - Trước sự việc rất "nóng", tối ngày 1/4/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có công văn số 1261/BGDĐT-GDTrH gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tháo gỡ vướng mắc trong công tác đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp cho học sinh, sinh viên Học viện Múa Việt Nam.

Theo đó, Bộ GDĐT nhận được công văn số 1016/BVHTTDL-ĐT ngày 01/4/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tháo gỡ vướng mắc trong công tác đào tạo THCS, THPT và cấp bằng tốt nghiệp TCCN cho học sinh, sinh viên Học viện Múa Việt Nam.

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009; Luật Giáo dục ngày 14/6/2019; Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014, Bộ GDĐT có ý kiến như sau: Trong trường hợp trường Cao đẳng Múa Việt Nam (nay là Học viện Múa Việt Nam) tổ chức đào tạo đầy đủ chương trình theo Quyết định số 92/2004/QĐ-BVHTT ngày 01/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp, thì Học viện Múa Việt Nam cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh theo thẩm quyền. Bộ GDĐT đồng ý để Học viện Múa Việt Nam được in phôi bằng và in bằng tốt nghiệp theo quy định hiện hành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo "gỡ khó" vụ học sinh Học viện Múa Việt Nam không có Bằng tốt nghiệp ảnh 1

Đồng thời, Bộ GDĐT đồng ý để Học viện Múa Việt Nam cấp giấy chứng nhận hoàn thành khối lượng kiến thức văn hóa THPT trong trường hợp học sinh đã hoàn thành chương trình theo quy định tại Thông tư 16/2010/TT-BGDĐT ngày 28/6/2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc Ban hành Quy định khung trung cấp chuyên nghiệp.

Bộ GDĐT trân trọng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Học viện Múa Việt Nam triển khai thực hiện các nội dung trên để đảm bảo quyền lợi cho học sinh, sinh viên theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục