Bộ Giáo dục lên tiếng việc lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM nhận thù lao của Nhà xuất bản giáo dục

  • 07/12/2019 10:21
  • 0 bình luận
  • Duy Anh
  • In bài
ANTD.VN - Bộ GD-ĐT chính thức trả lời về việc NXBGDVN trả thù lao cho một số cán bộ Sở GD&ĐT TP.HCM để biên soạn SGK mới, trong đó nhấn mạnh: Người đã tham gia biên soạn, thẩm định SGK của các NXB không được tham gia vào Hội đồng chọn SGK.

Bộ GD-ĐT nêu rõ, theo quy định của Luật Xuất bản thì việc liên kết với tổ chức, cá nhân trong hoạt động xuất bản quy định trách nhiệm của Tổng Giám đốc (Giám đốc) Nhà xuất bản. Vì vậy Tổng Giám đốc (Giám đốc) Nhà xuất bản phải chịu trách nhiệm về đối tác, hình thức liên kết và giao kết hợp đồng liên kết đối với từng xuất bản phẩm (ở đây là SGK).

Trách nhiệm của đối tác (cá nhân, tổ chức) liên kết xuất bản với NXB đã được quy định trong Luật Xuất bản và các quy định có liên quan của pháp luật.

Ngoài ra, nếu đối tác liên kết xuất bản là cán bộ, công chức nhà nước thì phải tuân thủ các quy định của Luật Công chức; Luật Phòng chống tham nhũng... bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, phòng tránh xung đột về lợi ích có thể xảy ra.

Nếu theo dự thảo thông tư của Bộ hướng dẫn về việc chọn SGK mới, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ không được vào hội đồng vì đã được trả thù lao biên soạn sách của NXBGDVN

Nếu theo dự thảo thông tư của Bộ hướng dẫn về việc chọn SGK mới, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ không được vào hội đồng vì đã được trả thù lao biên soạn sách của NXBGDVN

 

Trong trường hợp này, NXBGDVN và Sở GDĐT Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm giải trình cụ thể về việc mà báo chí đã nêu.

Để bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch trong việc lựa chọn SGK, dự thảo Thông tư hướng dẫn của Bộ GD&ĐT đang đăng mạng xin ý kiến rộng rãi đã quy định: “Người đã tham gia biên soạn, thẩm định SGK của các NXB không được tham gia vào Hội đồng” lựa chọn SGK.

Cùng với việc ban hành Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn SGK trong các cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp tỉnh và cấp huyện, các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục phổ thông ở địa phương, Bộ GD-ĐT sẽ cùng với các cơ quan quản lý ở địa phương tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc tổ chức lựa chọn SGK trong các cơ sở giáo dục phổ thông để đảm bảo đúng thực hiện pháp luật, công bằng, công khai, minh bạch.

Tin cùng chuyên mục