Bộ GD&ĐT yêu cầu kỷ luật nghiêm sai phạm sử dụng giáo trình in "đường lưỡi bò"

  • 05/11/2019 16:00
  • 0 bình luận
  • Duy Anh
  • In bài
ANTD.VN - Bộ GD&ĐT có văn bản chính thức yêu cầu trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội khẩn trương làm rõ sai phạm của các cá nhân, đơn vị có liên quan và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật trước sự việc trường này phát hành giáo trình tiếng Trung có in “đường lưỡi bò”.

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản số 5044/BGDĐT-GDĐH gửi Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội liên quan đến sự việc giáo trình có hình ảnh “đường lưỡi bò” của trường này.

Bộ GD&ĐT nói rõ, Luật Giáo dục đại học quy định: "Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn, duyệt giáo trình giáo dục đại học để sử dụng làm tài liệu giảng dạy, học tập trong cơ sở giáo dục đại học trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định giáo trình do hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học thành lập" (điểm c, Khoản 2 Điều 36).

Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 04/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học.

Liên quan đến giáo trình ĐH kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có đường lưỡi bò, Bộ GD&ĐT yêu cầu làm rõ sai phạm của và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm

Liên quan đến giáo trình ĐH kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có đường lưỡi bò, Bộ GD&ĐT yêu cầu làm rõ sai phạm của và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm

 làm rõ sai phạm của và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm

Căn cứ vào các quy định trên, Bộ GD&ĐT yêu cầu Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội dừng ngay việc sử dụng, lưu hành; khẩn trương thu hồi các giáo trình, tài liệu có nội dung ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng hoặc có nội dung xuyên tạc lịch sử, ảnh hưởng xấu đến văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục và đoàn kết các dân tộc Việt Nam, hòa bình, an ninh thế giới hoặc có nội dung truyền bá tôn giáo.

ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội phải tổ chức rà soát lại toàn bộ quy trình lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình của tất cả các giáo trình đang được sử dụng, lưu hành tại trường, đảm bảo tất cả giáo trình sử dụng phải đáp ứng đúng quy định.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu nhà trường khẩn trương làm rõ sai phạm của các cá nhân, đơn vị có liên quan và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục