Bộ Công Thương "đe" rút giấy phép của hàng loạt doanh nghiệp bán hàng đa cấp

  • 19/12/2018 11:13
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
ANTD.VN - Sau ngày 1-2-2019, các doanh nghiệp không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh đa cấp sẽ bị Bộ Công Thương xem xét việc rút giấy phép hoạt động.
Bộ Công Thương tiếp tục chấn chỉnh hoạt động kinh doanh đa cấp

Bộ Công Thương tiếp tục chấn chỉnh hoạt động kinh doanh đa cấp

Bộ Công Thương cho biết, tính đến cuối tháng 12-2018, trên cả nước đã có 24/30 doanh nghiệp (hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp được cấp theo Nghị định số 42/2014/NĐ-CP) nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp để cập nhật các điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP.

6/20 doanh nghiệp chưa nộp hồ sơ bao gồm: Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam; Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Hoằng Đạt; Công ty TNHH Morinda Việt Nam; Công ty TNHH Homeway Việt Nam; Công ty TNHH Thương mại Việt Nam quốc tế Mưa; Công ty CP truyền thông Y Dược.

Theo báo cáo của 18/30 doanh nghiệp về tình hình thực chuẩn bị các điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, có 3/18 doanh nghiệp báo cáo chưa hoàn thành điều kiện về ký quỹ, gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Sen Việt Group; Công ty TNHH Tam Sinh Yotofo Việt Nam; Công ty TNHH Phong cách sống Kim Cương Việt Nam;

7/18 doanh nghiệp báo cáo chưa hoàn thành điều kiện về hệ thống công nghệ thông tin quản lý người tham gia bán hàng đa; 2/18 doanh nghiệp báo cáo chưa hoàn thành điều kiện về trang thông tin điện tử (gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Sen Việt Group; Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam);

Và 2/18 doanh nghiệp báo cáo chưa hoàn thành điều kiện về hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp.

Theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp kinh doanh đa cấp phải hoàn thành tất cả các điều kiện này mới được hoạt động. Do đó, Bộ Công Thương cho biết: “Sau ngày 1-2-2019, các doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện sẽ bị xem xét thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp”.

Tin cùng chuyên mục