Bộ Công an trả lời về thủ tục đăng ký ôtô, xe máy

  • 19/11/2014 10:05
  • 3 bình luận
  • In bài
ANTĐ - Bộ Công an trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang về đề nghị thủ tục hành chính đăng ký giấy tờ xe nên đơn giản hơn.

Ý kiến cử tri: Đề nghị thủ tục hành chính đăng ký giấy tờ xe nên đơn giản hơn, nhằm tạo thuận lợi cho nhân dân tham gia đăng ký dễ dàng.
Trả lời: Thực hiện cải cách thủ tục hành chính về đăng ký cấp biển số xe theo hướng đơn giản hóa quy trình, thủ tục điều kiện đăng ký, sang tên, chuyển quyền sở hữu và cấp biển số xe, kể cả đối với phương tiện đã qua mua bán nhiều lần; ngày 01/3/2013, Bộ Công an ban hành Thông tư số 12/2013/TT-BCA, sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 20 Thông tư số 36/2010/TT-BCA, ngày 12/10/2010, quy định về đăng ký xe, hướng dẫn thủ tục đăng ký, sang tên, chuyển quyền sở hữu phương tiện là ô tô xe máy.

Ngày 04/04/2014, Bộ Công an ban hành Thông tư số 15/2014/TT-BCA, quy định về đăng ký xe có hiệu lực từ ngày 01/6/2014, thay thế Thông tư số 36/2010/TT-BCA, ngày 12/10/2010, Thông tư số 75/2011/TT-BCA, ngày 17/11/2011 và Thông tư số 12/2013/TT-BCA, ngày 01/3/2013. 

Thông tư số 15/2014/TT-BCA đã quy định cụ thể và rút ngắn, đơn giản các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong đăng ký, chuyển quyền sở hữu phương tiện ôtô, xe máy. Đơn giản hóa các thủ tục về sang tên, chuyển quyền sở hữu phương tiện đối với các trường hợp không tìm thấy chủ sở hữu ban đầu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện việc đăng ký, sang tên, chuyển quyền sở hữu phương tiện. Đồng thời tháo gỡ vướng mắc đối với trường hợp xe đã đăng ký được mua bán qua nhiều người, nhưng do người đang sử dụng xe không thể liên hệ để bổ sung chứng từ chuyển nhượng xe, dẫn đến không có đủ hoặc không có chứng từ chuyển nhượng xe. Cả hai trường hợp này đều được giải quyết đăng ký sang tên di chuyển theo thủ tục đơn giản hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân: chỉ cần tờ khai theo mẫu, có dán bản cà số máy, số khung và có xác nhận của Công an xã, phường, giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và chứng từ nộp lệ phí trước bạ; việc đăng ký sang tên di chuyển khác huyện trong cùng tỉnh, người dân không phải rút hồ sơ gốc...

Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc Thông tư số 15/2014/TT-BCA, tạo được sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân. 

Về ý kiến đóng góp của cử tri, Bộ Công an sẽ nghiên cứu, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký, sang tên, chuyển quyền sở hữu phương tiện là ô tô xe máy, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đồng thời bảo đảm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an

Tin cùng chuyên mục