Bộ Công an tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII

  • 18/10/2019 11:39
  • 0 bình luận
  • Linh Nhi
  • In bài
ANTD.VN - Ngày 18-10, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến, thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11, khóa XII của Đảng và tình hình an ninh trật tự 9 tháng đầu năm 2019 cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt và báo cáo viên các cấp trong CAND.
Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11, khóa XII tại Bộ Công an

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11, khóa XII tại Bộ Công an

Tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã thông báo nhanh tới các đại biểu các nội dung và kết quả quan trọng của Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng thời, Thiếu tướng Bùi Quang Hải, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an thông báo về tình hình an ninh, trật tự 9 tháng đầu năm 2019 cho cán bộ, lãnh đạo chủ chốt trong CAND.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông thông báo nhanh kết quả quan trọng của Hội nghị lần thứ 11

PGS.TS Nguyễn Viết Thông thông báo nhanh kết quả quan trọng của Hội nghị lần thứ 11

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Phạm Bá Hậu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị Bộ Công an đề nghị, trong thời gian tới, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, địa phương, đội ngũ báo cáo viên tiếp tục tập trung bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ban Tuyên giáo Trung ương, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả đường lối, chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết quả các mặt an ninh, quốc phòng, kinh tế, văn hóa xã hội năm 2019...

Thiếu tướng Bùi Quang Hải thông báo về tình hình an ninh, trật tự 9 tháng đầu năm 2019

Thiếu tướng Bùi Quang Hải thông báo về tình hình an ninh, trật tự 9 tháng đầu năm 2019

Bên cạnh đó, chú trọng phát hiện, biểu dương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong CAND; tích cực đấu tranh, phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; tuyên truyền cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, “tín dụng đen”, lừa đảo, tội phạm sử dụng công nghệ cao… để các tầng lớp nhân dân nâng cao cảnh giác, có ý thức phòng tránh.

Tin cùng chuyên mục