Bộ Công an mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2020

  • 05/11/2020 15:44
  • 0 bình luận
  • Quang Trường
  • In bài

ANTD.VN - Chiều 5-11, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 và giới thiệu một số Luật được Quốc hội Khoá XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì buổi lễ.

Bộ Công an mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2020 ảnh 1

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì buổi lễ

Cùng tham dự lễ mít tinh còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; Bộ Tư pháp; Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Chi hội Luật gia, Viện KSND Tối cao; đại diện lãnh đạo cấp Cục, phòng làm công tác Pháp chế của Công an các đơn vị thuộc Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã nhấn mạnh, trong những năm qua, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Bộ Công an, các đơn vị trực thuộc Bộ, các học viện, trường Công an nhân dân và Công an các địa phương tích cực hưởng ứng, tổ chức triển khai sâu rộng trong toàn lực lượng.

Với chủ đề và nội dung có trọng tâm, trọng điểm, Ngày Pháp luật từ chỗ mới mẻ, chưa quen đã dần thẩm thấu, trở thành ngày hội chính trị, pháp lý quan trọng trong Công an nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tinh thần thượng tôn pháp luật, tôn trọng kỷ luật, kỷ cương, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Bộ Công an mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2020 ảnh 2

Các đại biểu tham dự lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 và giới thiệu một số Luật được Quốc hội Khoá XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 do Bộ Công an tổ chức vào chiều nay 5-11

Tại lễ mít tinh, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc đã ghi nhận, biểu dương những thành tích của các đơn vị trực thuộc Bộ, các học viện, trường Công an nhân dân và Công an các địa phương đã đạt được trong công tác thực hiện pháp luật, đồng thời để tiếp tục phát huy ý nghĩa thiết thực, hiệu quả của việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật trong CAND, góp phần bảo vệ Hiến pháp, nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành pháp luật và thực hiện tốt nhiệm vụ của lực lượng CAND. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc cũng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện hiệu quả các công tác trọng tâm sau: Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về ANTT. Tập trung rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp; Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật nói chung; Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 04-KL/TW ngày 19-4- 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32- CT/TW ngày 9-12-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phố biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân; Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ CAND và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương phải quan tâm hơn nữa đến việc kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp biên chế hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp trong tình hình mới…

Bộ Công an mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2020 ảnh 3

Đại tá Vũ Huy Khánh, Phó Cục trưởng phụ trách Cục pháp chế và Cải cách Hành chính, Tư pháp (Bộ Công an) phát biểu tại buổi lễ

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong Công an nhân dân năm 2020, Đại tá Vũ Huy Khánh, Phó Cục trưởng phụ trách Cục pháp chế và Cải cách Hành chính, Tư pháp (Bộ Công an) cho biết, bên cạnh hoạt động hoàn thiện thể chế, rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hóa Hiến pháp, lực lượng Công an nhân dân còn tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách tư pháp, kiểm tra, chấn chỉnh công tác thi hành pháp luật.

Đồng thời, thông qua các hoạt động nghiệp vụ, Công an các cấp đã tuyên truyền, phổ biến, giải thích và hướng dẫn công dân các quy định pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Qua việc tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam càng khẳng định quyết tâm của lực lượng Công an nhân dân trong đẩy mạnh việc nghiên cứu, tìm hiểu Hiến pháp, pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật; thực hiện nghiêm túc chủ đề Ngày Pháp luật trong Công an nhân dân năm 2020 với khẩu hiệu "Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tích cực nêu cao tinh thần "chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả" trong công tác hoàn thiện thể chế, thực thi pháp luật, góp phần từng bước xây dựng xã hội dân chủ, kỷ cương, an toàn, lành mạnh".

Tin cùng chuyên mục