Bộ Công an giải đáp về lượng tiền xử phạt VPHC chi cho hoạt động lực lượng

  • 19/11/2014 18:35
  • 0 bình luận
  • In bài
ANTĐ - Bộ Công an trả lời cử tri tỉnh Bến Tre về đề nghị giữ lại 100% tiền xử phạt vi phạm hành chính chi cho hoạt động của lực lượng Công an.

Ý kiến cử tri:  Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội như sau: “Tiền thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự phải nộp vào ngân sách nhà nước qua tài khoản tại kho bạc Nhà nước và trích lại 30% để lại cơ quan có thẩm quyền sử dụng”. Qua thực tế hoạt động số tiền trích lại 30% địa phương chi cho hoạt động không đủ. Cử tri đề nghị Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định số 73/2010/NĐ-CP cho địa phương được giữ lại 100% tiền xử phạt vi phạm hành chính chi cho hoạt động của lực lượng Công an để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn.
Trả lời:  Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính, ngày 12/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 167/2013/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, có hiệu lực thi hành từ ngày 28/12/2013. Nghị định số 167/2013/NĐ-CP không quy định tiền thu xử phạt như Khoản 1, Điều 36 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP, vì không phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

Ngày 31/10/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 153/TT-BTC, quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động của lực lượng xử phạt vi phạm hành chính. Trong đó tại khoản 5, Điều 4 quy định “Tiền thu vi phạm hành chính điều tiết 100% cho ngân sách địa phương; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc điều tiết khoản tiền thu phạt vi phạm hành chính giữa các cấp ngân sách địa phương”.

Như vậy, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định tiền thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự được điều tiết 100% cho ngân sách địa phương. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc điều tiết khoản thu phạt vi phạm hành chính giữa các cấp ngân sách địa phương.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an

Tin cùng chuyên mục