Bộ Công an đề xuất đăng ký thường trú, tạm trú qua mạng

  • 07/03/2021 10:40
  • 0 bình luận
  • H.L
  • In bài
ANTD.VN - Tại Dự thảo thông tư quy định về quy trình đăng ký cư trú đang được đưa ra xin ý kiến, Bộ Công an đã đề xuất thêm một hình thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú, tạm trú là đăng ký qua cổng dịch vụ công.

Dự thảo thông tư quy định về quy trình đăng ký cư trú gồm đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú; Xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú; Hủy bỏ đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú; tách hộ; Xác nhận thông tin về cư trú; Khai báo thông tin, điều chỉnh thông tin về cư trú; Tiếp nhận thông báo lưu trú, tiếp nhận khai báo tạm vắng.

Ngoài hình thức tiếp nhận đăng ký cư trú trực tiếp như trước kia, Bộ Công an đã đề xuất bổ sung hình thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú từ cổng dịch vụ công.

Bộ Công an đề xuất đăng ký thường trú, tạm trú qua mạng ảnh 1

Sắp tới, người dân được khuyến khích đăng ký cư trú qua mạng

Cụ thể, trường hợp người dân lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức này sẽ truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia chọn mục liên quan rồi đăng ký và hoàn tất thủ tục theo mẫu sẵn. Sau khi đăng ký, hồ sơ đăng ký cư trú của công dân từ cổng dịch vụ công sẽ được chuyển tới cơ quan đăng ký cư trú.

Khi tiếp nhận hồ sơ theo hình thức này, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra, đối chiếu các thông tin, tài liệu mà công dân đã cung cấp trên cổng dịch vụ công với các quy định của pháp luật về cư trú và thực hiện theo quy định sau:

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, thủ tục thì cán bộ tiếp nhận sẽ thực hiện tiếp nhận và lập Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đăng ký cư trú, đồng thời, thông báo cho công dân dưới hình thức văn bản, tin nhắn điện tử.

Với hồ sơ đủ điều kiện, nhưng thiếu thủ tục hoặc biểu mẫu, giấy tờ chưa đúng, chưa đầy đủ theo quy định thì cán bộ tiếp nhận lập Phiếu hướng dẫn thủ tục giải quyết đăng ký cư trú và thông báo cho công dân dưới hình thức văn bản, tin nhắn điện tử hoặc hình thức khác.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, thủ tục thì cán bộ tiếp nhận lập Phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết đăng ký cư trú và thông báo cho công dân dưới hình thức văn bản, tin nhắn điện tử hoặc hình thức khác, trong đó nêu rõ lý do không tiếp nhận.

Cũng theo Bộ Công an, việc thông báo, trả kết quả đăng ký cư trú được thực hiện dưới hình thức văn bản, tin nhắn điện tử, qua đường bưu chính hoặc cổng dịch vụ công.

Việc thực hiện đăng ký, quản lý cư trú được thực hiện qua phần mềm quản lý cư trú. Tuy nhiên đối với cơ quan đăng ký cư trú không có kết nối mạng, Bộ Công an đề xuất việc đăng ký, quản lý cư trú được thực hiện qua phần mềm quản lý cư trú phiên bản riêng.

Liên quan đến chữ ký trong hồ sơ cư trú, Bộ Công an đề xuất phương án sử dụng chữ ký số. Chữ ký số của cá nhân, cơ quan đăng ký, quản lý cư trú sử dụng trong phần mềm quản lý cư trú là việc cá nhân, cơ quan đăng ký, quản lý cư trú sử dụng thiết bị USB Token đã được mã hóa thông tin cá nhân, hình ảnh chữ ký, hình ảnh con dấu của cơ quan đăng ký, quản lý cư trú ký số trên các văn bản điện tử qua tính năng ký số được tích hợp sẵn trong phần mềm quản lý cư trú.

Việc ký số vào văn bản điện tử thành công hoặc không thành công phải được thông báo trên phần mềm.

Bộ cũng phát hành thiết bị USB Token sử dụng ký số trong phần mềm quản lý cư trú. Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương liên hệ với Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) để được cung cấp thiết bị USB Token để sử dụng.

Tin cùng chuyên mục