Bộ Công an chính thức đề xuất chế độ bồi dưỡng, hỗ trợ đối với lực lượng dân phố, dân phòng

  • 02/07/2020 09:56
  • 0 bình luận
  • Huệ Linh
  • In bài
ANTD.VN -Người tham gia hoạt động trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng mức bồi dưỡng, hỗ trợ hàng tháng, được hỗ trợ đóng BHXH, BHYT - đó là nội dung quan trọng được Bộ Công an đề xuất tại Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở còn nêu rõ, công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có đủ các tiêu chuẩn sau được xem xét, tuyển chọn vào lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nơi mình cư trú:

Có trình độ học vấn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an; Bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú; Có đủ sức khỏe theo xác nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên.

Ngoài ra, những cá nhân này phải có nơi cư trú ổn định tại địa bàn nơi tuyển chọn vào lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự; không phải là người đang chấp hành án hình sự tại cộng đồng hoặc đang chấp hành một trong các biện pháp xử lý hành chính; Có đơn tự nguyện tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lực lượng dân phố, dân phòng có thể được hưởng mức bồi dưỡng, hỗ trợ hàng tháng, được hỗ trợ đóng BHXH, BHYT (ảnh minh họa)

Lực lượng dân phố, dân phòng có thể được hưởng mức bồi dưỡng, hỗ trợ hàng tháng, được hỗ trợ đóng BHXH, BHYT (ảnh minh họa)

Về chế độ bồi dưỡng, hỗ trợ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, người tham gia hoạt động trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng mức bồi dưỡng, hỗ trợ hàng tháng, được hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo mức do HĐND cấp tỉnh quyết định. Trường hợp nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện nghỉ hưu thì được bảo lưu thời gian đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc được nhận BHXH một lần theo quy định của pháp luật.

Mức bồi dưỡng, hỗ trợ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi được cử đi tập trung đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của cấp có thẩm quyền hoặc khi tham gia thực hiện nhiệm vụ theo quyết định điều động của cấp có thẩm quyền như sau:

Bên cạnh đó, người tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở khi được cử đi tập trung đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sĩ nghĩa vụ Công an.

Nếu làm nhiệm vụ từ 22h-6h sáng hoặc ở nơi có yếu tố nguy hiểm, độc hại thì được hưởng chế độ theo quy định của Bộ luật Lao động; khi làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu tại những nơi thuộc địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự được hưởng chế độ theo quy định của Chính phủ.

Cũng theo Dự thảo, Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở khi thực hiện nhiệm vụ theo quy định hoặc theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương, hy sinh nếu không tham gia bảo hiểm y tế, nếu bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương thì được thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh;

Trường hợp không tham gia BHXH, nếu bị tai nạn làm suy giảm khả năng lao động theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa thì được xét trợ cấp tùy theo mức độ suy giảm khả năng lao động; nếu chết thì được hưởng trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí.

Trường hợp bị thương thì được xét hưởng chính sách như thương binh, nếu hy sinh thì được xét công nhận là liệt sĩ theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục