• Trung tướng Trần Hồng Minh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

    Trung tướng Trần Hồng Minh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

    ANTD.VN -  Bộ Chính trị điều động Trung tướng Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2020-2025.