• Đức thành lập Bộ Chỉ huy không gian vũ trụ

    Đức thành lập Bộ Chỉ huy không gian vũ trụ

    ANTD.VN -  Ngày 13-7-2021, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer đã tuyên bố chính thức thành lập Bộ chỉ huy không gian với nhiệm vụ là bảo vệ quốc gia và lợi ích của Đức trong không gian.