Biểu quyết thông qua Luật Thủ đô

  • 19/11/2012 07:00
  • 0 bình luận
  • Châu Anh
  • In bài
ANTĐ - Luật Thủ đô là một trong những dự thảo luật quan trọng của kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 13, được đông đảo cử tri cả nước, đặc biệt là người dân Hà Nội mong đợi, sau nhiều ý kiến đóng góp, chỉnh sửa, tiếp thu và giải trình, sẽ được biểu quyết thông qua vào ngày 21-11. 

Trước đó, ngày 20-11, một số luật cũng sẽ được biểu quyết thông qua như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật Dự trữ quốc gia; Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật xuất bản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Cùng với các dự án luật, Quốc hội cũng sẽ thông qua một số nghị quyết như: Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Nghị quyết về công tác tư pháp; Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Nghị quyết về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai; đồng thời dự kiến thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn và Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại nếu có.

Còn trong hôm nay, theo chương trình làm việc Quốc hội sẽ dành cả ngày để thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Vì tính quan trọng của dự luật và sự quan tâm của cử tri cả nước, phiên họp sẽ được truyền hình và phát thanh trực tiếp. Trong tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 4, cùng với Luật Đất đai, một số dự luật sẽ tiếp tục được thảo luận là Luật Khoa học và công nghệ (sửa đổi); Luật Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai; Luật phòng, chống khủng bố; Luật Hòa giải cơ sở; Luật Giáo dục quốc phòng - an ninh.

Sáng 23-11, Quốc hội bế mạc.

Tin cùng chuyên mục