BIDV đang xin ý kiến về việc chia cổ tức, dự kiến không thấp hơn năm ngoái

  • 26/04/2019 13:59
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - BIDV cho biết đang báo cáo và xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền về tỷ lệ và hình thức chi trả cổ tức, dự kiến sẽ không thấp hơn thực hiện năm 2018.

Sáng nay (26/4), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV (mã BID) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Tại đại hội, ông Phan Đức Tú, Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng đã trình cổ đông thông qua kế hoạch tín dụng tăng trưởng 12% và trong giới hạn được Ngân hàng Nhà nước giao; huy động vốn tăng trưởng 11%; tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến đạt 10.300 tỷ đồng, thấp hơn 200 tỷ đồng so với kế hoạch ngân hàng đưa ra trong tài liệu phục vụ đại hội trước đó.

Về tỷ lệ và hình thức chi trả cổ tức năm năm 2018, ông Phan Đức Tú cho biết BIDV đang báo cáo và xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 sẽ không thấp hơn thực hiện năm 2018.

Cũng tại đại hội, lãnh đạo BIDV báo cáo với cổ đông về kết quả kế hoạch tăng vốn điều lệ 9.541 tỷ mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua.

Theo đó, năm 2018, BIDV đã trình và được cổ đông thông qua phương án tăng vốn theo 5 cách: Phát hành riêng lẻ hoặc chào bán ra công chúng 170,9 triệu cổ phiếu mới; Phát hành 603,3 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài; Phát hành 170,9 triệu cổ phiếu ESOP; Phát hành trái phiếu chuyển đổi và phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận.

Tuy nhiên trong năm qua, BIDV vẫn chưa thể thực hiện được kế hoạch nói trên do chưa được Ngân hàng Nhà nước cho ý kiến.

Trong năm 2019, BIDV trình lại kế hoạch tăng vốn, trong đó bỏ phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi. NHNN đã có văn bản chấp thuận việc phát hành cho nhà đầu tư chiến lược, trong khi 4 phương án còn lại vẫn đang trong quá trình xem xét và trình Thủ tướng Chính phủ.

BIDV đang xin ý kiến về việc chia cổ tức, dự kiến không thấp hơn năm ngoái

Về việc phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài, ngân hàng cho biết, mới nhất, ngày 21/2/2019, NHNN đã có văn bản số 1029/NHNN-TTGSNH chấp thuận tăng vốn điều lệ cho BIDV từ 34.187 lên 40.220 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ cho KEB Hana Bank.

Đồng thời trong giai đoạn này, BIDV đã báo cáo NHNN các vướng mắc trong quá trình đàm phán (về Điều khoản chuyển nhượng, Thư cam kết của NHNN…) và tích cực đàm phán với đối tác để có thể hoàn tất giao dịch theo kế hoạch đã trình ĐHĐCĐ.

Về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ, trong năm qua thị trường chứng khoán có nhiều biến đông không thuận lợi, BIDV chưa nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư cũng như đang tập trung triển khai các nội dung liên quan cấu phần bán chiến lược cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài nên chưa triển khai cấu phần này.

Đối với phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP, BIDV đã thực hiện trình phương án phát hành này liên tục trong các kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2017, 2018. Tuy nhiên, theo ý kiến của NHNN, việc thực hiện phương án tăng vốn này vẫn phải chờ ý kiến của các Bộ, nên BIDV chưa có cơ sở thực hiện trong năm 2018.

Do đó, BIDV báo cáo ĐHĐCĐ phê duyệt tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn điều lệ đã trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2018. 

Cũng tại đại hội, Hội đồng Quản trị BIDV trình cổ đông việc bầu bổ sung thành viên nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Người được đề cử là bà Nguyễn Thị Thu Hương, hiện đang là Vụ trưởng Vụ Thanh tra, giám sát các TCTD nước ngoài - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Hội đồng Quản trị BIDV hiện có 8 người, gồm ông Phan Đức Tú, ông Bùi Quang Tiên, bà Phan Thị Chinh, ông Ngô Văn Dũng, ông Nguyễn Văn Lộc, ông Trần Thanh Vân, ông Lê Việt Cường, ông Phạm Quang Tùng.

Trước đó, trong năm 2018, hai thành viên Hội đồng Quản trị đã nghỉ hưu là ông Trần Anh Tuấn và bà Lê Thị Kim Khuyên.

Tin cùng chuyên mục