Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Hà Nội dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới

  • 12/05/2016 14:17
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTĐ -Tính đến thời điểm này, 100% số xã trên địa bàn TP Hà Nội đã hoàn thành việc lập quy hoạch nông thôn mới, 213/401 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 53,12%), đưa Hà Nội trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về số xã đạt chuẩn nông thôn mới. 
Tính đến thời điểm này, 100% số xã trên địa bàn TP Hà Nội đã hoàn thành việc lập quy hoạch nông thôn mới, 213/401 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 53,12%), đưa Hà Nội trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Sáng 12-5, TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới TP Hà Nội giai đoạn 2011-2015. Theo báo cáo của thành phố, sau 5 năm thực hiện, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thông mới của thành phố đã được những kết quả nổi bật, rõ nét. Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tính đến hiện tại, Hà Nội đang dẫn đầu cả nước về số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Tính đến hiện tại, Hà Nội đang dẫn đầu cả nước về số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Cụ thể, đến nay, 100% số xã trên địa bàn hoàn thành việc lập quy hoạch nông thôn mới, 213/401 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 53,12%. Giá trị sản xuất nông nghiệp liên tục tăng, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra hàng năm, cơ sở hạ tầng nông nghiệp được đổi mới, nâng cấp. Giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp đạt bình quân 2,4%/năm, tăng 0,65% so với mục tiêu Chương trình đề ra…

Thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch về nâng cao đời sống nông dân. Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,9% (còn trên 34.000 hộ), giảm hơn 81.000 hộ so với đầu giai đoạn. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng từ 14 lên 33 triệu đ/người/năm, vượt 8 triệu đồng so với mục tiêu. Tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đến hết năm 2015, thành phố đã hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa được 76.891ha, đẩy mạnh cơ giới hóa và hạ tầng thiết yếu khu vực nông nghiệp nông thôn. Tổng nguồn lực toàn thành phố huy đồng cho khu vực nông thôn cả giai đoạn đạt 63.553 tỷ đồng, trong đó huy động doanh nghiệp, nhân dân đóng góp 10.892 tỷ đồng.

Giai đoạn 2016-2020, Hà Nội phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng sản xuất nông nghiệp bình quân từ 3,5-4%/năm trở lên, đưa tỷ trọng giá trị sản phẩm nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao từ 25 lên 35% trở lên trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp. Phấn đấu đến năm 2020 thành phố có 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10 huyện, thị đạt nông thôn mới theo tiêu chí quốc gia, thu nhập nông dân khu vực nông thôn đạt 49 triệu đồng/người/năm trở lên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn vừa qua đã góp phần giúp bộ mặt nông thôn Thủ đô chuyển biến tiến bộ, rõ nét, đạt những kết quả, con số ấn tượng so với bình quân cả nước.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ quan trọng, được lãnh đạo thành phố quyết tâm cao thực hiện để đưa Hà Nội tiếp tục là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước. Muốn vậy, phải “lấy người nông dân làm trung tâm trong triển khai mọi công việc từ quy hoạch, đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất, chăm lo sức khỏe, giáo dục, văn hóa... được thực hiện trên cơ sở tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, để người dân thấy rõ lợi ích của mình” – Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nêu rõ.

Về vốn đầu tư cho chương trình nông thôn mới, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị cần tập trung các nguồn lực ngân sách của Thành phố, huyện và đẩy mạnh xã hội hóa xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt phải khuyến khích các thành phần kinh tế, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cùng tham gia để đẩy nhanh việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho nông thôn, nhất là các vấn đề môi trường, xử lý ô nhiễm, rác, nước thải, cung cấp nước sạch...

Người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội lưu ý việc rà soát, bổ sung chính sách khuyến khích nông dân và doanh nghiệp đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ hàng hóa trên cơ sở phát triển các hình thức hợp tác, liên kết, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm. Đồng thời, cũng cần chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội ở khu vực nông thôn, chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực nông thôn.

Tin cùng chuyên mục