Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phải làm rõ trách nhiệm về vấn đề an ninh, an toàn nước sạch

  • 15/10/2019 17:18
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTD.VN - “Phải đặc biệt lưu ý đến việc đảm bảo an ninh nguồn nước. Các công ty cấp nước đều phải chịu trách nhiệm về an ninh, an toàn nước sạch” – Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận hội nghị chiều 15-10

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận hội nghị chiều 15-10

Chiều nay, 15-10, phát biểu kết luận Hội nghị Thành ủy lần thứ 20, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, năm 2019 là năm “nước rút” của nhiệm kỳ, với tinh thần quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, 9 tháng qua, thành phố đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong đó, Hà Nội đã chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết mới của Trung ương và thực hiện tốt các nhiệm vụ do Trung ương phân công; chủ động chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp; chỉ đạo thực hiện quyết liệt chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị Thành phố”...

Điểm lại một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế xã hội mà thành phố đã đạt được 9 tháng qua, người đứng đầu Đảng bộ Thành phố cũng chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục.

Đồng thời, Bí thư Thành ủy lưu ý, 3 tháng cuối năm 2019, khối lượng công việc cần phải thực hiện và hoàn thành rất lớn, trong khi bối cảnh tình hình dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp nên đòi hỏi phải có sự quyết tâm hơn của cả hệ thống chính trị.

Về các nhiệm vụ cụ thể, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị, quán triệt tinh thần kết luận Hội nghị Trung ương 11 khóa XII của Đảng, các cấp, ngành Thành phố cần rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu của năm 2019, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch năm 2020.

Trong đó, cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố; Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đặc biệt lưu ý đến việc phải thực hiện thật tốt công tác chuẩn bị nhân sự, đảm bảo chất lượng, khách quan, đúng quy định; gắn với việc thực hiện Nghị quyết của Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và Quy định 205 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị lần thứ 20 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị lần thứ 20 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố

Tương tự, với nhiệm vụ xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVII của Đảng bộ Thành phố, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải lưu ý phải đảm bảo chất lượng, phát huy dân chủ, trí tuệ của toàn Đảng bộ và nhân dân, các chuyên gia, nhà khoa học, các ngành, các giới...

Về nhiệm vụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chỉ đạo tiếp tục sắp xếp bộ máy tinh gọn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; rà soát, củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém và giải quyết dứt điểm những vụ khiếu kiện kéo dài, phức tạp, không để phát sinh thành điểm nóng.

Đặc biệt, cần bám sát, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, thông qua Đề án quản lý theo mô hình chính quyền đô thị bảo đảm tiến độ.

Riêng về vấn đề cấp nước sạch đang được người dân rất quan tâm, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết, cần đẩy nhanh các dự án cấp nước sạch đang triển khai trên địa bàn thành phố, nhất là các dự án đã giao cho các công ty tư nhân thực hiện, để đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho người dân.

Tuy vậy, phải đặc biệt lưu ý đến việc đảm bảo an ninh nguồn nước. “Các công ty cấp nước đều phải chịu trách nhiệm về an ninh, an toàn nước sạch” – Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Nhắc lại vụ việc nước sạch sinh hoạt của Công ty nước sạch sông Đà có mùi lạ khiến nhân dân lo lắng mấy ngày qua, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết, chiều nay, thành phố đã cung cấp thông tin đến báo chí để thông báo rõ cho nhân dân được biết.

“Đây là việc hết sức cần thiết. Chúng ta phải phát huy trách nhiệm giải trình, xử lý, và làm rõ trách nhiệm, nếu không người dân sẽ hoang mang” – Bí thư Thành ủy nói thêm.

Tin cùng chuyên mục