BHXH Việt Nam quản lý hoạt động thanh tra bằng phần mềm

  • 16/08/2019 14:15
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành phần mềm quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra phiên bản 1.0.
Thanh tra chuyên ngành về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Thanh tra chuyên ngành về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, phần mềm được triển khai nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông trong hoạt động thanh tra, kiểm tra của ngành, góp phần hiện đại hoá các hoạt động nghiệp vụ của Ngành. 

Phần mềm Quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra phiên bản 1.0 thuộc bản quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, là một phần mềm trong hệ thống phần mềm ứng dụng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm trong hoạt động thanh tra, kiểm tra nhằm hiện đại hóa công tác quản lý, giảm tải sử dụng văn bản giấy và sổ sách ghi chép tay; tiết kiệm thời gian cho cán bộ trong công tác báo cáo, tổng hợp; hỗ trợ các tiện ích để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, đồng thời công tác quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra được toàn diện, bao quát và đồng bộ hơn từ bảo hiểm xã hội huyện, thị đến bảo hiểm xã hội tỉnh và bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Phần mềm quản lý hoạt động thanh tra do Vụ Thanh tra - Kiểm tra phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí và hoàn thiện.

Trước đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, kể từ khi Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có hiệu lực với quy định về chức năng thanh tra, cơ quan bảo hiểm xã hội đã triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra và đạt kết quả rất tốt. Năm 2018, tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội giảm thấp nhất từ trước đến nay. Từ đầu năm 2019 đến nay, cơ quan bảo hiểm xã hội đã tích cực triển khai công tác thanh tra, kiểm tra và qua đó, kết quả đóng phí có hiệu quả.

Tính đến hết tháng 6-2019, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 9.529 đơn vị; trong đó thanh tra chuyên ngành tại 3.756 đơn vị; kiểm tra tại 4.094 đơn vị; thanh tra, kiểm tra liên ngành tại 1.679 đơn vị.

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và xử lý nhiều vi phạm, góp phần đảm bảo việc tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật bảo hiểm xã hội và các quy định liên quan, đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Tin cùng chuyên mục