• Những thành tựu y học “made by Vinmec” trên hành trình vươn tầm quốc tế

    Những thành tựu y học “made by Vinmec” trên hành trình vươn tầm quốc tế

    ANTD.VN - Sở hữu Trung tâm can thiệp tim mạch đầu tiên TAVI độc lập đầu tiên, tiên phong ứng dụng kỹ thuật y học tiên tiến nhất; thực hiện thành công hàng loạt các ca phẫu thuật phức tạp cùng việc công bố những nghiên cứu y học có giá trị quốc tế trong lĩnh vực tế bào gốc, công nghệ gen… là những thành tựu chứng minh năng lực chuyên môn của hệ thống y tế Vinmec.