Bệnh viện Bưu điện được chuyển giao về Tập đoàn VNPT quản lý

  • 21/01/2016 08:49
  • 0 bình luận
  • Thư Kỳ
  • In bài

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định chuyển giao Bệnh viện Bưu điện từ Bộ Y tế về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam quản lý.

Theo đó, Bệnh viện Bưu điện tại Hà Nội được chuyển giao nguyên trạng từ Bộ Y tế về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam quản lý.

Trước mắt, đẩy mạnh việc hoạt động theo cơ chế tự chủ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14-2-2015 của Chính phủ về quy định quy chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Việc chuyển giao Bệnh viện Bưu điện tại Hà Nội thực hiện theo nguyên tắc nguyên trạng về tổ chức bộ máy, lao động, tài chính, tài sản và các quyền lợi, nghĩa vụ hợp pháp của Bệnh viện. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện việc bàn giao, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thực hiện việc tiếp nhận Bệnh viện Bưu điện theo quy định.    

Tin cùng chuyên mục