• Một số kỹ năng giúp trẻ em thoát nguy cơ bị xâm hại tình dục

    Một số kỹ năng giúp trẻ em thoát nguy cơ bị xâm hại tình dục

    ANTD.VN - Theo thống kê của UNFPA (Quĩ dân số Liên hiệp quốc): cứ 4 trẻ em nữ có 1 em bị xâm hại tình dục, trong 6 trẻ em nam có 1 em bị xâm hại tình dục; 93% kẻ xâm hại là người các em quen biết, trong đó có đến 47% là người thân trong gia đình các em…