Bế mạc Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP Hà Nội: Kết tinh trí tuệ, vững bước tiến lên phía trước

  • 04/11/2015 10:44
  • 0 bình luận
  • Tiến Hưng - Thành Nam
  • In bài
ANTĐ - Sau 3 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, hôm qua, 3-11, Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. 100% đại biểu đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội với 14 nhiệm vụ trọng tâm phát triển Hà Nội giai đoạn 5 năm tới (2015-2020), phấn đấu xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Bế mạc Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP Hà Nội: Kết tinh trí tuệ, vững bước tiến lên phía trước ảnh 1

Đoàn kết, tâm huyết, trách nhiệm

Sáng 3-11, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá XVI ra mắt đại hội. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, được Bộ Chính trị phân công chỉ đạo Thành ủy Hà Nội đã tặng hoa chúc mừng 74 đồng chí Thành ủy viên khóa XVI.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XVI, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh: “Chúng tôi xin hứa trước Đại hội, mỗi đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI sẽ không ngừng rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất cách mạng, tiếp tục học tập, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng với niềm tin của Đại hội, của Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân Thủ đô; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng của Thủ đô, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XVI luôn giữ gìn đoàn kết; kế thừa và phát triển sáng tạo những bài học của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố các khóa trước”. 

Đồng chí khẳng định, tập thể Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI sẽ luôn chấp hành nghiêm các quy tắc trong công tác tổ chức và xây dựng Đảng; xây dựng Ban chấp hành thực sự là tập thể vững mạnh, đoàn kết, tâm huyết, trách nhiệm, đảm đương và phấn đấu hoàn thành xuất sắc trọng trách được Đại hội giao phó. 

Bế mạc Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP Hà Nội: Kết tinh trí tuệ, vững bước tiến lên phía trước ảnh 2

Các đại biểu trao đổi bên lề phiên bế mạc

5 nhiệm vụ chủ yếu,3 khâu đột phá

Tiếp tục chương trình, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội. Theo đó, về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI đã thể hiện quyết tâm cao qua việc xác định mục tiêu tổng quát và thống nhất thông qua 16 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ tới bao gồm 5 chỉ tiêu lĩnh vực kinh tế; văn hóa xã hội (6 chỉ tiêu); môi trường đô thị (2 chỉ tiêu) và xây dựng Đảng (3 chỉ tiêu). 

Cụ thể, Đại hội đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2016-2020 là 8,5-9%. Trong đó, dịch vụ tăng 7,8-8,3%, công nghiệp - xây dựng tăng 10-10,5%, nông nghiệp tăng 3,5-4%; cơ cấu kinh tế đến năm 2020 theo hướng dịch vụ 61-62%, công nghiệp - xây dựng: 35-36,5%, nông nghiệp: 2,5-3%; thu nhập bình quân đầu người đạt 140-145 triệu đồng/năm; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 70-75% tổng số xã; tỷ lệ lao động qua đào tạo 70-75%...

Để đạt được các chỉ tiêu nói trên, Nghị quyết của Đại hội đề ra 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá thực hiện trong nhiệm kỳ tới, tập trung vào: phát triển đồng bộ, từng bước hiện đại hóa kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và phát triển toàn diện.

Nghị quyết kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, vượt qua khó khăn thách thức, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần xứng đáng cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Đổi mới toàn diện 

Phát biểu bế mạc Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội sáng 3-11, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khẳng định, với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và đổi mới, các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước toàn Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, tập trung trí tuệ, cùng góp sức làm nên thành công của Đại hội. Các văn kiện được Đại hội thông qua là kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, niềm tin, quyết tâm của toàn Đảng bộ, nhân dân Hà Nội đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước trong thời kỳ mới.

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, gồm 74 đồng chí. Đây là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, năng lực để lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân Thủ đô trong nhiệm kỳ 2015-2020. Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, để thực hiện tốt định hướng phát triển Thủ đô trong nhiệm kỳ mới, ngay sau Đại hội, tập thể Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI và từng đồng chí đại biểu, đại diện cho cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị phải bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa và chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội. 

“Giai đoạn phát triển mới của đất nước và Thủ đô đã mở ra với nhiều thời cơ, thuận lợi cùng những khó khăn, thách thức đan xen. Nhiệm vụ đặt ra cho nhiệm kỳ tới là rất to lớn, nặng nề song rất vẻ vang. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI nguyện tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong nhân dân; phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô, nỗ lực phấn đấu xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại” - đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh.

Cũng trong diễn văn bế mạc, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nêu rõ, Đại hội bày tỏ tình cảm đặc biệt và trân trọng cảm ơn những đóng góp quan trọng vào sự lãnh đạo tập thể của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy khóa XV đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô của đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, trên cương vị Bí thư Thành ủy, người đứng đầu Đảng bộ thành phố Hà Nội trong gần một thập kỷ, qua 2 nhiệm kỳ đại hội.

Đại hội trân trọng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy khóa XV, Chủ tịch UBND TP cùng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy khóa XV… Những cống hiến, tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí là nguồn cổ vũ, động viên rất lớn đối với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa mới.

Tỷ lệ nữ tham gia Ban Thường vụ Thành ủy chiếm 25%

Bế mạc Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP Hà Nội: Kết tinh trí tuệ, vững bước tiến lên phía trước ảnh 3
Trong số 74 đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI, có 49 đồng chí tái cử (chiếm 66,2%), 25 đồng chí tham gia cấp ủy lần đầu (33,8%); số lượng cấp ủy là nữ có 9 đồng chí (chiếm 12,2%); độ tuổi bình quân là 50,93 tuổi, giảm 0,89 tuổi so với khóa XV; 17 đồng chí có trình độ Tiến sĩ (chiếm 23%), 46 đồng chí có trình độ Thạc sĩ (chiếm 62,2%) và 11 đồng chí có trình độ Đại học (chiếm 14,9%).

Trong số 16 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI vừa được bầu, có 9 đồng chí tái đắc cử (chiếm 56,4%), 7 đồng chí tham gia lần đầu (43,8%); 4 đồng chí là nữ (25%).

Tin cùng chuyên mục