• Hơn 3.200 cử tri bỏ phiếu sớm ở tâm dịch Bắc Ninh

    Hơn 3.200 cử tri bỏ phiếu sớm ở tâm dịch Bắc Ninh

    ANTD.VN -  Ngày 22/5, Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh bắt đầu tiến hành bầu cử ở 10 điểm bỏ phiếu của TP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Gia Bình và Tiên Du. Đây là địa bàn bầu cử sớm với quy mô lớn nhằm ứng phó với dịch Covid-19.