Bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Đức Chung làm thành viên UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016

  • 05/12/2012 07:00
  • 0 bình luận
  • Tiến Hưng
  • In bài
ANTĐ - Trong phiên làm việc chiều qua 4-12, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm thành viên UBND TP nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Đức Nhanh, nguyên Giám đốc Công an TP Hà Nội. 

Theo đó, căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-1-2003, HĐND TP khóa XIV, kỳ họp thứ 6 quyết nghị: ông Nguyễn Đức Nhanh, được miễn nhiệm thành viên UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016 để nghỉ hưu; giao UBND TP hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

HĐND TP cũng đã thông qua Nghị quyết về việc bầu bổ sung thành viên UBND TP nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội. Với 80/84 đại biểu HĐND TP có mặt tán thành, ông Nguyễn Đức Chung đã trúng cử chức danh thành viên UBND TP Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2011-2016. Nghị quyết giao UBND TP Hà Nội hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục