• Án mạng xuất phát từ những mẫu thuẫn nhỏ

    Án mạng xuất phát từ những mẫu thuẫn nhỏ

    ANTD.VN - Thời gian qua, nhiều vụ án mạng xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Chỉ vì thiếu kiềm chế, hay bột phát, nóng nẩy, không kiềm chế được hành vi dẫn tới gây hậu quả đặc biệt nghi êm trọng. Những vụ án giết người đã và đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về cách ứng xử, giải quyết những mâu thuẫn trong sinh hoạt hiện nay.