Bắt đầu kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện toàn quốc

  • 09/11/2017 08:37
  • 0 bình luận
  • ANTD
ANTD.VN - Bộ Y tế vừa ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng của người bệnh, nhân viên y tế năm 2017. Theo kế hoạch, tất cả các bệnh viện Nhà nước và tư nhân trên toàn quốc tự kiểm tra, đánh giá trong tháng 11, các cơ quan quản lý tổ chức kiểm tra, đánh giá từ 15/11-15/12.

VIDEO

TIN ẢNH

INFOGRAPHIC