Bắt buộc họp trực tuyến để tiết kiệm chi phí

  • 28/01/2013 07:36
  • 0 bình luận
  • Chính Trung
  • In bài
ANTĐ - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc vừa yêu cầu mở rộng hơn nữa hình thức họp trực tuyến. 

Theo đó, nhằm tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các sở, ban, ngành quán triệt, thực hiện ứng dụng họp trực tuyến bắt buộc đối với các cuộc hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết trong toàn thành phố (trừ một số trường hợp đặc biệt khi có sự đồng ý của lãnh đạo UBND TP). Cần hạn chế tối đa việc tổ chức họp tập trung để tiết kiệm chi phí tổ chức họp, đi lại, ăn ở của các đại biểu. Văn phòng UBND TP được giao nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, định kỳ hàng quý phải báo cáo kết quả thực hiện ứng dụng họp trực tuyến của các cơ quan Nhà nước thuộc TP Hà Nội. 


Tin cùng chuyên mục