• Bùa ngải - Bức màn huyền hoặc: Bí mật kích thích lòng tin

    Bùa ngải - Bức màn huyền hoặc: Bí mật kích thích lòng tin

    ANTĐ - Nhà nghiên cứu về bùa ngải, cũng là thầy bùa nổi tiếng ở quận Bình Thạnh (TP.HCM) tên T cho biết, những loại ngải quý giờ chỉ là quá vãng. Ngày nay, chỉ còn các ngải dược liệu thông thường như gừng, nghệ, tuy nhiên quy trình chế ngải vẫn rất nghiêm ngặt.

  • Phát hiện 4 mẫu cà phê làm từ ngũ cốc cháy

    Phát hiện 4 mẫu cà phê làm từ ngũ cốc cháy

    ANTĐ - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi vừa cho biết, 4/8 mẫu cà phê lấy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi gửi vào Viện Pasteur Nha Trang kiểm nghiệm có tỷ lệ cà phê thấp hơn 1%. (giới hạn cho phép là bằng hoặc lớn hơn 1%).